Kategori: Animalieproduktion

Köp vid rätt tillfälle

Med stora svängningar vad gäller priset på insatsvarorna i lantbruket borde det vara stor idé att lägga om inköpsstrategin och, i stället för att av tradition beställa varor när man behöver dem, se möjligheten att köpa när priset är lågt. Inom industrin har man under ...

Danskt försök framhäver gastät lagring

Gastät lagring ger flera kostnadsfördelar och är enligt ett danskt försök bättre än  konventionella system med torkad spannmål när det gäller näringsinnehållet. I ett försök utfört av det Jordbrugsvetenskaplige Fakultet vid Århus Universitet har man kommit fram till att energiinnehållet i den spannmål som lagrats ...

No Thumbnail

LRFs ordförande slutar

Lars-Göran Pettersson, som varit LRFs förbundsordförande sedan 2005, ställer inte upp till omval vid LRFs riksförbundsstämma i maj. Lars-Göran Pettersson, 61 år, valdes in i LRFs riksförbundsstyrelse 1999, blev vice och ställföreträdande ordförande 2004 och ordförande ett år senare. Under Lars-Göran Petterssons tid som ordförande ...

No Thumbnail

Marknadsutveckling för lönsamare landsbygdsföretag

Marknadsperspektiv och kundtänk är ledord i en satsning på totalt 300 miljoner kronor som LRFs förbundsstyrelse beslutat genomföra. Med satsningen vill LRF skapa förutsättningar för sina 90 000 medlemsföretag att bland annat ta tillvara den stora potentialen för svensk energi- och livsmedelsproduktion. Sedan 2003 har ...

No Thumbnail

17 miljoner till mjölkforskning

Stiftelsen Lantbruksforskning har under 2010 beviljat 17 miljoner kronor till mjölkforskning. Stiftelsen Lantbruksforskning har under 2010 beviljat 17 miljoner kronor till mjölkforskning. Forskning inom mjölkområdet finansieras av svenska mjölkproducenter då 0,31 öre per kg mjölk betalas in till SLF. Mejeriföreningar och företag ser till att ...

No Thumbnail

Säkert med gödsellarm

I Danmark skärps snart reglerna vad gäller flytgödselbasänger. Som vi tidigare skrivit kommer en lag att de ska fördses med larm som varnar vid läckage eller överfyllnad. Detta har inneburit att det kommit fram en del produkter på marknaden. Ett av dem är Level Tech ...

No Thumbnail

Priserna står sig 2011

Trots en markant prisuppgång på råvaror under 2010 finns det inge tecken på att priserna går ner under kommande år. Spannmål ligger högt i pris till följd av ökad efterfråga och minskade världslager. Inget tyden på en förändring just nu. Efterfrågan fortsätter att öka och ...

No Thumbnail

Rätt mjölk i lugn och ro

Lely Calm är en foderautomat för spädkalvar som går i flerboxsystem. Kalven har transponder i halsremmen och på så vis kan datorn registrera vilken kalv som kommer in i foderboxen för att äta. Det är detta som är Calm från Lely och det är egentligen ...

Scan-Agro i svenskt bolag

Från den 1 januari 2011 kommer danska Scan-Agro att sälja sina produkter genom det svensktägda bolaget Maskinparken i Eksjö. Maskin Parken ägs av Johan, Eric och Gustav Lewenhaupt och förutom Scan-Agros produktsortiment har man agenturen för bland annat den tyska minilastaren UniLoader och fullfodervagnar från  ...

No Thumbnail

Kylan skapar problem i stallarna

När temperaturen sjunker ner till under -20°C i områden där detta inte är så vanligt skapas omedelbart problem i bland annat djurstallar. Vatten och utgödslingar fryser och man måste ta till manuella åtgärder för att tina och gödsla ut. Mjölkstallet är ett annat problem och ...

God Jul

NilehnTeknik fortsätter att rapportera nyheter hela jul-, nyårs- och trettonhelgen. Men av naturliga skäl kommer rapporterna att bli lite färre än normalt eftersom många företag går ner på sparlåga under helgerna och nyhetsflödet minskar. Men det finns ändå en god anledning för alla er som ...

Sista chansen

Saknar du en julklapp eller en present inför ett kommande julkalas. Än finns det chans att beställa Årets Traktorfilmer 2004–2011, filmen Heavy, boken Att ställa om till Ekologisk produktion eller NilehnTeknik-tidskriftssamlare och få dem till julafton. Vi tar emot beställningar fram till den 23 december ...

Lely kan skrapa gödsel till kulverten

För en vecka sedan beskrev vi ett problem i kalla lösdriftsstallar med gödselskrapor som fryser på öppna ytor. Frågan dök då upp om en automatisk gödselrobot kunde vara en lösning i stället för skrapor och linspel. DeLavals, som svarade först, berättade att deras robot RS250 ...

No Thumbnail

Fallande priser på mjölk

Inom EU-länderna är prisutvecklingen just nu svag vad gäller mjölk. Skummjölkpulver kostar i dag cirka 2 000 euro per ton i Europa villket är ungeför samma prisnivå som före den stora prisuppgången 2006 till 2008. Jämfört med botten 2009 är priset dock 500 euro över. ...

Ny stor aktör på spannmålsmarknaden

Mats Eriksson, ägare till spannmåls- och gödselhandelsföretaget BM Agri AB, har träffat en uppgörelse som innebär, att Rune Andersson genom sin företagsgrupp Mellby Gård, går in som delägare i BM Agri AB. BM Agri, som fram till nu har varit helägt av familjen Mats Eriksson, ...

No Thumbnail

Danskar investerar i Brasilien

Danska lantbrukare har de senaste 20 åren styrt kosan utomlands i stor utsträckning. Det som drivit dem utomlands är billig mark och nya produktionsanläggningar för gris och mjölk. Östeuropa har varit ett vanligt resmål. Nu tittar man på Brasilien och det danska bolaget AgroBraxil A/S ...

Tufft för danska grisproducenter

Med ett avräkningspris som är en bra bit under det svenska, när man tar hänsyn till alla tillägg, samt allt hårdare regler, börjar det bli tufft för danska grisproducenter. Vi har redan skrivit om de nya reglerna för sinsuggor som börjar gälla den 1 januari ...

No Thumbnail

Stark svensk krona

Den svenska kronan stärktes efter förra veckans räntehöjning. I dag kostar en euro 9:0095 svenska kronor, en dansk krona får man för 1:2095 och amerikanska dollar står just nu i 6:755 svenska kronor. Fördelen för lantbruket när kronan stärks är att alla importvaror såsom gödsel, ...

No Thumbnail

Ökande priser på nötkött

Priset på nötkött stiger just nu i Europa. Det är tvärt emot vad många bedömare trodde för ett tag sedan då man sa att krisen i Sydeuropa skulle pressa ner priset. Nu går det i stället upp och anledningen till det är att Europa exporterar ...