Kategori: Animalieproduktion

Stabila spannmålspriser

Uner hela hösten har man pratast om nedåtgående priser på spannmål, men om man jämför nuvarnade pris ser vi att det är det samma som den siste september. Priset har således rört sig lika mycket åt båda hållen uner hösten. Vad som häner med priset ...

No Thumbnail

Bra grisår 2012

Grisproducenterna kommer att få en betydligt bättre lönsamhet under 2012 jämfört med 2010 och 2011, det spår danska Videncentret for Landbrug. Allra bäst förväntas det gå för smågrisproducenterna.

Mäter robotens kapacitet

En ny så kallad Farm Test i Danmark ska ge svar på om mjölkningsroboten utnyttjas optimalt. Totalt deltar 34 mjölkbesättningar med en eller flera robotar där fokus i undersökningen ligger på att registera tider. Ko in, ko ut och ny ko in igen, och allt ...

No Thumbnail

Majs och soja lyfter vetet

Fredagens rapport från amerikanska jordbruksdepartementet, USDA, sänkte priserna initialt till följd av ökat vetelager i världen. Men innan börsen stängde gick priserna upp igen och landade på en nivå som inte skiljer sig nämnvärt från förra veckan vad gäller vete, majs, soja och oljeväxter. Anledningen ...

Är en förkortad sintid bättre för kon?

Forskare ska undersöka vad som händer om sintiden minskas från 60 till 30 dagar samt hur det förhåller sig om sintidsperioden helt utesluts. Mjölkavkastning, djurhälsa och fertilitet ligger i fokus när Stiftelsen Lantbruksforskning finansierar detta viktiga projekt med 4,8 miljoner kronor. En stor mjölkproduktion, sintid ...

Energi från rundbalsensilage

Överblivna ensilagebalar hanteras i dagsläget genom att innehållet lämnas att förmultna. I ett nytt projekt ska forskare från JTI och Agroväst studera möjligheterna att istället använda ensilaget som råvara för biogas. Projektet ska leda till ett förslag på hur överblivet och kasserat ensilage ska hanteras ...

Växjö Möte 2011 har startat

En av de största växtodlingssammankomsterna i Svenskt lantbruk har precis startat. Det är Växjö Möte som samlat drygt 150 personer inom rådgivning, växtodlingsföretag och lantbrukare. Som deltagare kan man se fram mot flera intressanta föredrag där bland annat 2011-års försök presenteras En av de första ...

No Thumbnail

Spannmålspriset – Först upp och sen ner

När man bedömer spannmålspriserna till skörd 2012 verkar det inte som man kan titta på nuvarande pris på 2011 års skörd. Priset på årets spannmålen har under en period gått ner, men gick under den gångna veckan upp igen. På Chicagobörsen gick vete upp med ...

No Thumbnail

Stabilt stigande grispriser

På börsen i Chicago har priset på griskött stigit stabilt sedan slutet av år 2009. Givetvis har det varit vissa toppar och svackor, men ser man det på lång tid är priset i stigande. Vid utgången av tredje kvartalet år 2009 var noteringen på börsen ...

No Thumbnail

Jäst ska få kycklingar att växa

En jästrik biprodukt från etanolframställning kan komma att ersätta soja i kycklingfoder. Ett nytt forskningsprojekt vid SLU ska studera vilka effekter jästfodret har på kycklingarnas hälsa och välfärd. Kycklingfoder baserat på soja är mycket rikt på protein men användning av soja som foder kan ifrågasättas ...

No Thumbnail

Större spannmålslager efterfrågas

Priset på spannmål är historiskt sett på en för hög nivå i dag i färhållande till värlslagren av spannmål. Lagret av vete i världen beräknas uppgå till 200 miljoner ton i juni 2012 och då borde priset vara 1:20 kronor per kg i stället för ...

No Thumbnail

Nya rekommendationer för utfodring av gyltor i Sverige

Grissverige har enats om nya mål som ska gälla inför första seminering av gyltor, suggor som får kultingar för första gången. Målen gäller gyltornas hull, vikt och ålder och är kopplade till en ny utfodringsmodell. I ett projekt ska forskare från SLU undersöka den föreslagna ...

Finansoron sätter press på spannmålen

Oron övern den finansiella utvecklingen i världen sprider sig på olika sätt och sätter press på börserna. Även lantbrukets produkter sätts under press just nu och under den gångna veckan har vete gått ner med 4 procent, majs gått ner 5 procent och soja gått ...

No Thumbnail

Bra svensk foderblandning kan ersätta importerad soja

Att föda upp kalvar på protein som odlats i Sverige är bra för klimat, lönsamhet och djurhälsa. I ett nytt projekt kommer forskare att undersöka vilken kombination av rödklöverrik vall, ärter och rapskaka som fungerar bäst. Sojamjöl är ett utmärkt fodermedel ur näringssynpunkt. Men det ...

Liten mixer

Trioliet Smartrac är en liten självgående fullfodervagn för mindre besättningar. Den visades första gången på Euro Tier 2010. Nu är maskinen vidareutvecklad och finns i flera olika storlekar mellan 9 och 12 kubikmeter. Arbetsbredden på rivaren i självlastararmen är 1,45 meter, det vill säga något ...

No Thumbnail

Kalk för magsjuka kalvar

Kan magsjukeparasiter hos unga kalvar bekämpas med kalk? Framför allt kalvar i mjölkkobesättningar kan drabbas av diarréer orsakade av kryptosporidier. Förutom lidande medför detta ekonomiska förluster. Nu ska forskare vid SLU undersöka om det går att använda släckt kalk för att bekämpa parasiterna. Tidigare försök ...

Snart rätt tid investera i Öst

De flesta från Västeuropa som investerat i lantbruk i öst har så här långt gjort stora förluster och även stött på en mängd problem. Det gäller både börsnoterade lantbruksföretag som privatägda. Även om det varit förhållandevis billigt att köpa mark har det varit svårt att ...

Brittiska myndigheter mer realistiska än svenska

Till den 1 januari 2013 kommer nya djurskyddsregler inom EU som bland annat förbjuder fixering av sinsuggor. Förändringen kräver ombyggnader i stallarna och medför kostnadsökningar i grisproduktionen. Reglerna gäller sedan länge i Sverige och nyordningen i resten av EU blir till fördel för svenska producenter. ...

No Thumbnail

Prisnedgång på spannmål

Under den gångna veckan har priset på vete gått ner 1 procent på börsen i Paris och med 3 procent i Cicago. Ett decemberkontrakt på vete på Chicago stod i fredags i motsvarande 1:47 svenska kronor. Majs gick ner 2 procent i Paris och 4 ...