Kategori: Animalieproduktion

No Thumbnail

Ljusning för grisnäringen

I Europa har priset på griskött gått upp markant denna veckan. Störst är ökningen i Tyskland där avräkningspriset till lantbrukarna har gått upp med 60 öre till motsvarande 13:30 svenska kronor per kg. Även i Nederländerna har prist gått upp på griskött. Tyskland är med ...

No Thumbnail

Lägre spannmålspriser

Priset på spannmål har gått ner lite och just nu erbjuder Lantmännen följande priser för leverans i skörd 2011. Maltkorn 1:64 kronor per kg, råg 1:31 kronor per kg, foderhavre 1:32 kronor per kg, stärkelsevete 1:44 kronor per kg och foderärtor 2:02 kronor per kg.

No Thumbnail

Alternativ till allt dyrare fiskmjöl

Priset på fiskmjöl har stigit kontinuerligt under lång tid och därför har det kommit fram flera nya alternativ att blanda i grisfodret. Det är framförallt sojaproteinprodukter som AlphaSoy 530 och 510 samt Hamlet Protein i form av HP200 och HP300. Detta är exempel på enzymbehandlade ...

Majs ger 6 kronor mer per gris

Genom att odla kärnmajs till foder i stället för spannmål kan gårdens lönsamhet ökas med 7 kronor per slaktgris. Detta har danska grisproducenter kommit fram till genom att jämföra majsodling med foderkorn till foderproduktionen. Till nackdelen hör visserligen att skördenivån på majsen har mycket stor ...

Svag lönsamhet bäddar nu för ökad lönsamhet

Den slutsatsen drar den danska lantbruksekonomen Palle Jakobsen. När man tittar på prisutveckligen på lantbruksprodukter har i stort sett allt gått mot rekordpriser den senaste tiden, undantaget är grisköttet. Hela världen skriker efter livsmedel och enligt FN:s FAO-index för livsmedel är prisnivån just nu på ...

No Thumbnail

Sprid flytgödseln rätt

Det går inte enbart att följa regelverket och almanackan när det gäller flytgödselspridning. Man måste även hålla koll på vädret så att den gödsel som sprids får bästa effekt. Skulle det komma frost direkt efter vid spridning till vall eller spannmål finns risken att flytgödseln ...

Nytt klövspray

Företaget Anolytech i Ystad, som i fjol lanserade sin utrustning Animal 3000, en maskin som producerar en bakteriedödare som doseras i djurens dricksvatten, har nu även en ny effektiv klövspray på sitt program. Denna produkt visas på Mila i Malmö den 24–26 mars.

No Thumbnail

Mjölkpriset stiger igen

Ännu en gång kan vi rapportera om stigande mjölkpris på marknaden. På börsen i Hannover kostade ett ton smör 3 625 euro den siste december 2010, i dag är priset 4 340 euro. Mjölkpriset är på stark väg tillbaka till den toppnivå som gällde 2007.

Bara de bästa tjänar pengar

På en lantbrukskonferens i Danmark konstaterade föredragshållarna att det alltid är de duktigaste lantbrukarna som går med vinst medan de sämre går med förlust, och det oavsett hur priserna är. Även om priserna under perioder går upp på mjölk, kött och växtodlingsprodukter äts detta som ...

No Thumbnail

Stora vetelager i Kina

I veckan kom en rapport från Kina angående majs och vete. För majs är det som vi tidigare skrivit brist i Kina och myndigheterna kommer sannolikt ge besked om exportbegränsningar samt att man inte får använda majs för energi- eller tekniska ändamål, för att säkra ...

No Thumbnail

Självförsörjande på protein

Att odla åkerbönor för proteinfoder kan vara ett sätt att göra sig oberoende av sojaimporten. Priset på soja från Sydamerika är något som riskerar att gå upp rejält framöver och då är det bra att man i god tid sett över möjligheten att producera proteinet ...

No Thumbnail

Liten ljusglimt för grisnäringen

Den slaktpuckel som funnits några månader i hela Europa, dels till fäljd av dioxinskandalen i Tyskland, dels till följd av att många producenter avvecklat sin verksamhet, ser nu ut att mattas av. Enligt slakterinernas statistik kan man nu säga att situationen är normal, vilket kan ...

No Thumbnail

Plasma sparar antibiotika

Blodplasma är ett skonsamt proteinfoder för smågrisar. Erfarenhet från danska besättningar visar att genom att blanda blodplacma i smågrisfodret kan man minska mängden antibiotika samtidigt som avvänjningsvikterna ökar. I försöken har man gett smågrisarna blodplasma i smågrisfodret de sista två veckorna före avvänjning och på ...

No Thumbnail

Bra stallmiljö ger mer mjölk

Mjölkkorna svarar direkt med mer mjölk när förhållandet i stallet förbättras. Som mjökproducent gäller det att göra det bästa av de befintliga stallarna och enligt den danska byggnadsrådgivaren, Anja Juul Freudendal, kan även små justeringar bidra till en bättre djurhälsa. Det hon vill att lantbrukaren ...

Utnyttja tekniken rätt för lönsamheten

Kostsam teknik i stallet kan belasta resulatetet om tekniken inte utnyttjas fullt ut. I NilehnTeknik har vi tidigare skrivit om lönsamhetsskillnader mellan mjölkbesättningar med stor mekaniseringsgrad jämfört med de med mindre mekaniseringsgrad. Jämförelsen var gjord av LRF Konsult och visade på att lönsamheten var större ...

No Thumbnail

Nöt starkare än fläsk

Veckan inleddes med oförändrade priser på griskött medan priset på oxkött har en fortsatt uppåtgående tendens. På börsen i Chicago noteras nötköttet just nu på cirak 2,5 dollar per kg. Priset i Europa stiger inte lika mycket, men det som händer i USA ger utrymme ...

No Thumbnail

Mer mjölk med rätt struktur

Foderstrukturen är avgörande för effektiviteten i mjölkproduktionen. Den erfarenheten har den danska lantbrukaren Benny Mathiasen. När han bytte från en fullfodervagn med vertikala skruvar till en med haspelblandare fick han 2 kg mer mjölk per ko och dag. Produktionsökningen kom redan efter några veckor och ...

No Thumbnail

Färg skyddar golven

I Danmark gör man just nu försök med att måla spalt och betonggolv med en speciell färg för att förlänga dess livslängd. Genom att måla betongen med samm atyp av färg som man använder på betongpelare i byggnationer i utsatt miljö hoppas man att betongen ...

No Thumbnail

Prisstabilitet för gris

Priset på griskött stabiliseras nu och den senaste tidens uppgång har avbrutits. En av anledningarna är att det finns gott om griskött på marknade, framförallt på grund av en stor utslaktning av suggor. Detta innebär att antalet grisar till slakt på sikt minskar varför det ...