Kategori: Animalieproduktion

No Thumbnail

Lupin ersätter importsoja

I danmark har lantbrukare odlat lupin till soja i framgångsrika försök. Lupinen har odlats tillsammans med vete eller havre och gett en total avkastning om 3,5 ton per hektar. Spannmålsgrödan har hjälpt växten att stå upp och därmed blir den lite enklare att tröska. Skrörden ...

No Thumbnail

Torka slår mot First Farms

Det danska börsnoterade lantbruket First Farms justerar ner förväntningarna på årets resultat från en vinst på 17 miljoner danska kronor till ett resultat i nivån o till minus 5 miljoner danska kronor. Anledningen är torka och minskad skörd samt ett pressat mjölkpris. First Farms bedriver ...

No Thumbnail

Avhopp kan flytta Elmiamässan

Efter det att några stora maskinleverantörer hoppat av Elmia Lantbruk Maskin & Fält 2013 för nu Elmia diskussioner med Maskinleverantörernas lantbrukssektion och andra intressenter om datumet för Elmia Lantbruk Maskin & Fält nästa år. Världens största lantbruksmässa, tyska Agritechnica, arrangeras två veckor efter Elmia Lantbruk ...

No Thumbnail

Stabilt pris mitt i skörden

Tröskorna går för fullt och på mottagningsplatserna har man spannmål till bristningsgränsen. Allt mognar på en gång och köerna blir ofta långa vid siloanläggningar och plattor. I början av veckan föll spannmålspriset på börserna och de svenska priserna följde med ner. Som exempel betalas det ...

No Thumbnail

Mer kött i Asien

En rapport från Agra Europe om den globala köttmarknaden, Word Meat Market in Transition, förutser en fortsatt ökning av köttproduktionen i världen. Men då köttkonsumtionen stagnerar i Europa  och Nordamerika förutser man att produktionsökningen kommer att ske i Asien, Nordafrika och Sydamerika.

No Thumbnail

Möjlighet till ökat mjölkpris

Medan avräkningspriserna på mjölk fortsatt är vikande finns det ett ljus i tunneln. Det har skett en avgörande utveckling på spottmarknaden, som antyder, att det blir en vändning i slutet av 2012. Efterfrågan på bland annat smör är i dag större än vad som var ...

No Thumbnail

Stopp för tillväxtantibiotika i USA

I USA ska  man genom ett frivilligprogram försöka minska använding av antibiotika som tillväxtfrämjande medel i foder. Första steget är att man inte kan köpa antibiotika i handeln utan måste få det ordinerat av en veterinär. Nästa steg blir ett förbud.

No Thumbnail

Utländska driftsledare

I Danmark har man under lång tid arbetat internationellt med sitt lantbruk vilket inte är så konstigt eftersom livsmedel utgör en stor del av den samlade exporten i Danmark. Danska lantbrukare har sedan länge sökt sig utomlands för att arbeta eller bedriva lantbruk i egen ...

Smidig boskapshantering

Yxskaftkälens Angus i Jämtland importerar och säljer utrustnig för att enkelt, smidigt och säkert hantera nötkreatur i ranschdrift. Systemen är tillverade av brittiska IAE och ett system som det på bilderna kostar 150 000 kronor.

No Thumbnail

Små ändringar på spannmålspriset

Efter förra veckans USDA-rapport föll priserna på spannmål något, men hämtade sig lite igen. Totalt sett innebär dock att den gångna veckan, fredag 3 augusti till fredag 10 augusti, har en svag ökning av priserna. På börsen i Chicago noteras vete oförändrat, majs upp obetydligt ...

No Thumbnail

Ökad grisproduktion i Brasilien

Brasilien ökar sin export av griskött. Under årets första fem månader har exporten av griskött från Brasilien ökat med 5 procent. Undder maj månad exporterade 54 300 ton griskött från landet med Ukraina och Hong Kong som de största mottagarna. Precis som alla andra grisproducenter ...

Halmmarknaden åter aktiv

Efter sommarens relativa stiltje på halmmarknaden ser man nu tecken på att säljare börjat marknadsföra nyströskad halm. – Just nu behöver vi finna många säljare, säger Janne Kuusiniemi, en av delägarna vid Kuusiniemi Gödning och Lantbruksprodukter, ett företag som bland annat förmedlar halm över hela ...

No Thumbnail

Oxköttet står sig

Normalt sett brukar det vara en prisnedgång på oxkött över sommaren. Anledningen är att när grillsäsongen sätter fart är det griskött som konsumenterna efterfrågar mest. Men i år har det varit annorlunda. Priset på oxkött har varit stabilt och anledningen är att det varit för ...

Stort intresse för Vall 2012

Det kom många besökare till Vall 2012 och dessa bjöds på intressanta maskindemonstrationer. Christer Johansson, maskinrådgivare på LRF Konsult, förevisade tillsammans med repressentanter för generalagenter och återförsäljare maskiner i hela vallkedjan. Vallskörden börjar med slåttern och enligt Christer Johansson är kostnaden för att slå en ...

Fredrik Robertsson är Årets Traktorförare 2012

Det stod klart efter dagens tävlingar på Vall 2012 på Vreta Naturbruksgymnasium utanför Linköping. I finalen tävlar tre duktiga traktorförare i såväl teoretiska prov som praktiska körningar. I årets final var det Fredrik Robertsson, 18 år från Fellingsbro, Henrik Larsson, 25 år från Motala och ...

Full aktivitet på Vall 2012

I morgon klockan 09.00 öppnar evenemanget Vall 2012 på Vretagymnasiet utanför Linköping. Redan nu är monterbyggnationen och färdigställande av de praktiska demonstrationerna i full gång. Banan för finalen i Årets Traktorförare är också klar och den tävlingen är klockan 13.00.

No Thumbnail

Fortsatt stabila spannmålspriser

Efrter en svag nedgång förra veckan har priserna vänt upp igen och totalt sett slutade förra veckan på plus. Det är torkan i USA som håller uppe priserna på börserna, men för fysisk vara i Sverige ligger priset just nu en bra bit under börspriset. ...

No Thumbnail

Trix för fler avvanda grisar

Det finns många sätta att öka andelen avvanda grisar per sugga och år och ett är att smågrisarna får i sig mer mjölk. Genom att ge suggan mer fiber och kokosolja i fodret ökar råmjölksproduktionen vilket är fördelaktigt för smågrisarna. Att konsekvent ge smågrisarna mjölkersättning ...

No Thumbnail

Färre grisar i USA

Dyrare foder innebär kraftigt försämrad lönsamhet för amerikanska grisproducenter. Priset på majs, vete och soja har stigit kraftigt och det är inte många grisproducenter som säkrat priser i tillräckligt låga nivåer för att nå lönsamhet i produktionen. Antingen får de hålla ut i 12 til ...