Kategori: Animalieproduktion

No Thumbnail

Datakrångel

I samband med att vi bytt webhotell för www.nilehnteknik.se har vi haft problem med vår mail. Det innebär att ni som skickat mail till oss tiden 9 mars till 23 mars inte kommit fram till oss. Detta gäller även svarsformulär här på www.nilehnteknik.se sådom nominering ...

No Thumbnail

Datakrångel

I samband med att vi bytt webhotell för www.nilehnteknik.se har vi haft problem med vår mail. Det innebär att ni som skickat mail till oss tiden 9 mars till 23 mars inte kommit fram till oss. Detta gäller även svarsformulär här på www.nilehnteknik.se sådom nominering ...

Jämn kvalitet även i kortsnittsvagnen

Iwer Dall, försäljningsansvarig för Skandinavien på Lely, tar kortsnittsvagnen i försvar. Han menar att det nu måste vara slut på myten om att kortsnittsvagnarna inte klarar av att leverera ett jämnt hackat grovfoder. Enligt tester på Lely Tigo har det visat sig att en stor ...

No Thumbnail

Datakrångel

I samband med att vi bytt webhotell för www.nilehnteknik.se har vi haft problem med vår mail. Det innebär att ni som skickat mail till oss tiden 9 mars till 23 mars inte kommit fram till oss. Detta gäller även svarsformulär här på www.nilehnteknik.se sådom nominering ...

No Thumbnail

Datakrångel

I samband med att vi bytt webhotell för www.nilehnteknik.se har vi haft problem med vår mail. Det innebär att ni som skickat mail till oss tiden 9 mars till 23 mars inte kommit fram till oss. Detta gäller även svarsformulär här på www.nilehnteknik.se sådom nominering ...

Förlust för First Farms

Det danska börsnoterade lantbruksföretaget First Farms presenterar i dag sitt resultat för 2009. Som alla som följt bolaget det senadte året vet är det ingen rolig läsning. Resultatet för 2009 blev minus 36,2 miljoner danska kronor och omsättningen uppgick till 75,6 miljoner danska kronor. Enligt ...

No Thumbnail

Bra förutsättningar för grisar i Argentina

Argentina kan bli en viktig spelare när det gäller grisproduktion i framtiden. Landet är stort och det finns gott om plats för en expansion av grisproduktionen där. Det finns inte heller några begränsande och kostsamma djurskyddsregler utan det enda producenterna måste uppfylla är gällande livsmedelskrav. ...

No Thumbnail

Varierande resultat bland mjölkproducenter

Det sker en vandring bland mjölkproducenterna vad gäller det ekonomiska resultatet. Enligt en undersöknng som Dansk Kveg gjort är det inte samma besättningar som går bra respektive dåligt år efter år utan det sker en kontinuerlig omfördelning. Det är allmänt känt att det är en ...

No Thumbnail

Järnsulfat i flytgödseln reducerar lukten

Flytgödsel består av över 200 olika luktstoff och därför är det inte helt oproblematiskt att få bort doften. På Agromek i Danmark 2008 presenterade företaget Biocover en produkt som enligt uppgift skulle kunna minska lukten vid spridning av flytgödsel. Efter påsk i år kommer företaget ...

Stort intresse odla kärnmajs

Lexiontröskan smyger fram i 2 km/h vilket innebär att det tar ett litet tag att tröska kärnmajs. Men ett majsbord och en rotortröska kan man hålla betydligt högre hastighet. Intresset för majsodling har ökat i Sverige under de senaste åren. Första tanken är att ensilera ...

Mer teknologi – bättre lönsamhet

DeLaval är övertygad om att ju mer mjölkproducenterna automatiserar ju bättre blir lönsamheten. Mjölkproducenter är hårt pressade av dålig lönsamhet världen över just nu och DeLaval gav sin syn på saken på den stora lantbruksutställnignen Word Agricultural Expo i Tulare, Californien. DeLavals koncernchef Joakim Rosengren ...

Ny billigare gastät silo

Assentoft Silo har tagit fram en ny gastät spannmålssilo med 17 meter i diameter och en halv gång större plåtsektioner i sidorna än vad som var möjligt på tidigare modeller. Den nya konstruktionen innebär att silon blir billigare att uppföra per ton förvaringsplats vilket sänker ...

Snabbt uppförande av spannmålsgrop

Den danska firman HC-Betonelementer har haft stor succé denna vinter med sina nya färdiggjutna spannmåls- och elevatorgropar. Spannmålsgropen mäter 1,9×3,9×4,3 meter och monteras med en färdiggjuten botten.  Sidosektioner monteras däredfter individuellt och anpassas så att gropen får den volym kunden önskar, från 10 till 50 ...

Agromek vart annat år

Danska lantbruksutställningar har förändrat sig om och om igen under de senaste åren och än är det inte slut. Nu har Agromek, som för ett par år sedan flyttade sin mässa från januari till november, besämt sig för att bli en vartannatårsmäsa i stället för ...

No Thumbnail

NilehnTeknik ökar yterligare

För att klara allt fler besökare på www.nilehnteknik.se har vi nu bytt server.  Har ni märkt några fel på sidan den senaste veckan beror det sannolikt på serverbytet. Enligt uppgift ska allt fungera klanderfritt nu och www.nilehnteknik.se ligger säkert på en server i Kristianstad. Om ...

No Thumbnail

Ännu billigare foder

Priserna på soja fortsätter neråt och därmed kan man räkna med att foderpriserna följer med på den turen. Det finns inte heller något som tyder på att priset på soja går upp. Skillnaden mellan priset på soja och majs är ännu så pass stor, till ...

No Thumbnail

Ökad vinst för KLF

Kristianstadsortens Lagerhusförening, KLF, ökade sin vinst 2009. Resultatet blev 10,5 miljoner kronor vilket är 2,5 miljoner kronor bättre än 2008. Det är KLFs näst bästa resultat någonsin. Omsättningen blev 471 miljoner kronor vilket är det samma som 2008. Christer Nilsson, vd på KLF, är mycket ...

No Thumbnail

Mjölkpriset stabiliseras

Efter en period med stigande priser på mjölk och mjölkprodukter är tendesnen just nu fallande eller åtminstone raka. Men då ska man ha i åtanke att priserna på mjölkprodukter gått upp nästan 60 procent under 2009 i Europa och med över 100 procent under samma ...

No Thumbnail

Uppgraderad fodervagn

Den nederländka tillverkaren av fullfodervagnar, Triomatic, kommer under april att visa upp en uppdaterad version av sin helautomatiska vagn. Den nya vagnen kommer att ha en ny progamvara som innebär större möjligheter till grupputfodring och flera utfodringar per dygn. Vagnen och dess matningssystem kan styras ...