Kategori: Animalieproduktion

Film ska minska vildsvinsstammen

I regeringsuppdraget Vildsvinspaketet samarbetar Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) med tre myndigheter för att öka mängden vildsvinskött som konsumeras. Idag får jägare inte sälja vildsvinskött till konsument men det kommer sannolikt bli tillåtet. SVA har gjort en film om livsmedelssäkerhet riktad mot vildsvinsjägare, Säkert kött. I ...

Torka stressar grödorna i Sydeuropa

Medan det är allt för fuktigt för att komma igång med vårbruket i norra Europa börjar det bli allt för torrt i söder. I vissa områden i Frankrike ser det bara ut som det ska komma 20-40 procent av de normala nederbördsmängderna denna vår och ...

Restauranger ska informera konsumenter om köttets ursprungsland

Regeringen ger Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram föreskrifter om att restauranger och storhushåll ska informera konsumenter om ursprungsland för kött. – Många konsumenter vill göra medvetna val om maten de äter och då är god information en förutsättning. Regeringen vill därför att konsumenter ska ...

Skörden skrivs upp i Sydamerika

I Sydamerika har det varit bekymmer med vädret i vinter och förväntningarna på årets skörd skrevs ner. Men nu ser det betydligt bättre ut och framförallt för sojan som därmed pressas i pris. Antingen var det för torrt eller kom det för mycket regn i ...

Danish Crown stänger slakteri

Danish Crown har beslutat att stänga ytterligare ett slakteri. Den här gången gäller det anläggningen i Ringsted. Cirka 1 200 anställda berörs av nedläggningen. Med denna rationalisering får Danish Crown cirka 250 miljoner danska kronoer över till andra investeringar. Det ska enligt Danish Crown skapa ...

Svenska hushåll spenderar allt mindre andel av sina inkomster på livsmedel

Mat på bordet har i alla tider varit en nödvändighet. Men trots att en kraftigt ökad köpkraft hos svenska hushåll har inneburit att hushållen över tid ökat sin konsumtion har andelen de spenderar på livsmedel och alkoholfria drycker samtidigt minskat rejält. Det visar en ny ...

Arlas nya jordbrukschef i Sverige

Frida Carlsson blir ny chef för Arlas avdelning för jordbruks- och medlemsfrågor i Sverige.  – Det ska bli jättespännande att arbeta i detta stora bondekooperativ. Jag ser verkligen fram emot att bidra i de viktiga ägarfrågorna inom Arla, säger hon. Frida Carlsson är agronom med ...

Mindre ammoniakförluster från djurstallar

Greppa Näringen och Jordbruksverket har med hjälp av SLU uppdaterat värdena för ammoniakavgång i stallar, så kallade emissionsfaktorer. Med de nya faktorerna beräknas de årliga stallförlusterna för en mjölkko i lösdriftssystem med flytgödselhantering vara 1,2 kg kväve mindre än tidigare beräkningar och för en slaktgris ...

Mindre majs i USA

Det amerikanska lantbruksministeriet justerar ner lagren av majs i USA. Jämfört med tidigare beräkningar är de utgående lagren av majs ned 2,3 procent. Bakgrunden är ökad förbrukning av majs och anledningen till det är att priset på majs är de minsta på tre år. Totalt ...

Minskad risk för fågelinfluensa

Risken för att tamfåglar smittas av fågelinfluensa från vilda fåglar minskar nu. Myndigheter sänker nu risken från hög till medel. I Sverige har det varit tre utbrott av fågelinfluensa bland tamfåglar under år 2024, varav ett är pågående.

Minskar klimatpåverkan med nya färsförpackningar

Som första norrländska aktör byter Nyhléns Hugosons till klimatsmarta Flowpack- förpackningar på alla färsprodukter. En förändring som leder till minskad plastförbrukning med mer än 70 procent, cirka 65 ton mindre plast per år. – Jag känner mig stolt över att vi är den första lokala ...

Norrmejerier utsatt för hackerattack – produktionen stoppad

Norrmejerier har stängt ner hela produktionen i Umeå efter det att företaget utsatts för en hackerattack under tisdagsmorgonen. Det rapporterar Västerbottens-Kuriren, VK. – Vi har stängt ner all produktion på Umeå mejeri och aktiverat krisledning, säger Petra Kangas, kommunikationschef på Norrmejerier till VK. Exakt vilka ...

Försäljningen av livsmedel ökar i Sverige

Under mars månad ökade försäljningen av livsmedel i Sverige med 6,7 procent jämfört med samma månad år 2023. Påsken var en av anledningarna till att svenskarna köpte mer mat i mars i år. Siffrorna kommer från Svensk Dagligvaruhandels dagligvaruindex som anger att påskens effekt är ...

Enskilda vägar – Avgörande för livsmedelsförsörjningen

Idag behöver Sverige landsbygdens enskilda vägar för att säkra att det finns mat på bordet och energi till de svenska hemmen. Nio av tio lantbrukare i Sverige bedriver sin verksamhet längs en enskild väg och 90 procent av alla skogstransporter börjar där.  Men ingen vet ...

Spannmålspriset ser ut att stiga i EU

Den här veckan har spannmålspriserna varit stilla eller svagt fallande ända fram till fredagen då det i stället bar iväg uppåt. Anledningen var en ökad risk för att Iran utför en krigshändelse mot Israel. En ökad konflikt i Mellanöstern kan påverka priserna såväl uppåt som ...

Prisuppgång för gris i USA

Trots att grisproduktionen just nu ökar något i USA stiger terminspriserna för griskött i landet. Bakgrunden till prisuppgången är att exporten av griskött just nu går bättre än tidigare förväntat, konsumtionen av griskött ökar just nu i USA samt att lagren av griskött i USA ...

Stopp för fågel mellan USA och Hongkong

Hongkong stoppar import av fågelkött och ägg från vissa delstater i USA. Bakgrunden är utbrotten av högpatogen fågelinfluensa i staterna Michigan och  Texas. Anledningen till importstoppet är att Hongkong vill skydda sin befolkning mot smittan. Detta rapporterar mediet Poultry Site.

Fortsatta produktionsförbättringar i svensk grisproduktion

Medeltalen för produktionsresultaten i svensk grisproduktion 2023 är beräknade och visar på fortsatt goda resultat och förbättringar från tidigare år. Suggorna både födde och avvande fler grisar år 2023 jämfört med året innan. Slaktgrisarna hade en fortsatt hög tillväxthastighet och utnyttjade fodret effektivare. Resultaten visar ...

Godkänd slakt på gården

Nu har djurägare och slakterier större möjligheter att slakta djur på den gård de kommer från. Den första slakten har nu skett under lugna förhållanden i hagen på en gård i Södermanland. I november 2023 blev De Vilda det första företaget som godkändes för att ...