Kategori: Animalieproduktion

Extremt lönsam fodertillverkning

Att producera färdigfoder ser ut att vara rena guldgruvan i dag. Råvarupriserna har fallit rejält medan priset på foder är i stort sett det samma som för ett halvår sedan. Det finns naturligtvis många komponenter i en foderblandning och priset på mineraler och additiv är ...

Inte bara grönt i JD:s monter

I John Deeres monter på Agritechnica kommer det att finnas produkter från Lemken, Xarvio och Yara. Ett grepp för att visa att John Deere även tror på lantbrukare med blandade maskinparker. John Deere kommer på mässan att visa all teknik de har för både växtodlare ...

Bovaer fungerar men är för dyrt

Arla med flera har testat foderadditivet Bovaer under något år med gott resultat. Även andra företag inom mjölkbranschen har testat produkten och försöken visar att metangasavgången från mjölkkor minskar med hela 26-44 procent. Men produkten är allt för kostsam för att fungera i en mjölkbesättning. ...

Ersättning till drabbade i ASF-zon

Jordbruksverket kan nu ersätta företag och verksamheter för ekonomiska förluster som uppstått på grund av restriktionerna i den svinpestsmittade zonen runt Fagersta. Möjligheten till ersättning omfattar inte bara djurägare och växtodlare utan kan även gälla andra, under förutsättning att de är direkt drabbade av restriktionerna. ...

Stora risker med regeringens politik för utländsk arbetskraft

Ny studie av regelverk för utländsk arbetskraft visar att regeringens politik kommer att innebära stora nackdelar för svenska företag jämfört med Finlands, Danmarks och Storbritanniens. I Gröna arbetsgivares rapport konstateras att dessa länder har ett lönekrav på 40–76 procent av medianlön, jämfört med de 80 ...

LRF kritiska till klimatutredningen

Det svenska klimatpolitiska ramverket – som sju av riksdagens åtta partier ställt sig bakom – står nu på spel. Klimatutredaren John Hassler föreslår i sin statliga snabbutredning att klimatmålen görs om och att den uppgiften läggs på Miljömålsberedningen. LRF uppmanar istället regeringen att ha ett ...

Viktig varg får inte skjutas – trots den river får i Skåne

I dag har ett nytt vargangrepp konstaterats i gränstrakterna till reviret Linderödsåsen. Någon skyddsjakt kommer inte att verkställas eftersom Länsstyrelsen samtidigt har fått DNA-svar som visar att åtminstone ett av de senaste angreppen har gjorts av en genetiskt viktig varg som vandrat in från Norge. ...

Arla investerar stort i Argentina

Arla Foods Ingredients investerar stort för att uppgradera sin anläggning i Argentina. Detta görs för att möta de ökade behoven av mjölkpulver och proteiner till spädbarnsersättning. Det ska bland annat byggas ett nytt torktorn för mjölkpulver så att produktionen kan fördubblas. Arla Foods Ingredients är ...

HerdOptimizer nu tillgänglig världen över

HerdOptimizer, som är företaget CRV:s genetiska testningsprogram, finns nu tillgängligt över hela världen för att stödja mjölkproducenter i deras avelsbeslut. CRV HerdOptimizer är ett revolutionerande genetiskt förvaltningsprogram som kombinerar genetisk testning med anpassade avelsmål, urvalsstrategier och avelsrekommendationer för att snabbt och effektivt förbättra besättningen. Med ...

Mer pengar till medlemmarna

Lantmännens utdelningspolicy till medlemmarna justeras. Förändringen möjliggör att en större andel av resultatet efter skatt från industriverksamheterna kan delas ut. Policyn utgör ett ramverk för koncernstyrelsen att förhålla sig till när förslag om utdelning tas fram till årsstämman. Målsättningen är att Lantmännen över tid ska ...

ASF i Sverige kan ha toppat

Med en mycket stor vildsvinsstam i ett stort land skulle afrikansk svinpest ha varit spritt på ett stort område under ganska kort tid. Men nu en dryg månad efter det första fyndet verkar det som att smittan hålls begränsad. Det har funnits 49 smittade vildsvin ...

Kan bli färre tjänstemän på SJV

Jordbruksverket har idag anmält varsel för 39 tjänster. Orsaken är att Jordbruksverket har fått en mindre budget samtidigt som kostnader för lokaler, räntor och löner ökar. – Att vi lägger ett varsel nu beror på att vi måste planera långsiktigt för en ekonomi i balans, ...

Nytt hållbarhetsprogram på Skånemejerier

Insatser på gårdsnivå inom djuromsorg, klimat och biologisk mångfald kommer att avspeglas i mjölkproducenternas ersättning för mjölken. Det är grunden i Skånemejeriers nya hållbarhetsersättning. Ersättningen ingår i Skånemejeriers program ”Hållbar mjölkgård” som kombinerar befintliga aktiviteter med nya satsningar för att ta nästa steg mot visionen ...

USDA-rapporten fick vetet att lyfta lite

Det blev inga stora prisrörelser efter den USDA-rapport som kom i torsdags kväll. Vete gick upp med 1,1 procent på Matif i Paris medan majs gick ner med 2,2 procent och raps gick ner 0,2 procent. Nyheten var plus för vete vilket vi inte sett ...

Fonterra vänder uppåt

Efter att under några månader konstant sänkt mjölkpriset, samtidigt som andra mejerier höjt eller stått stilla, ser nu Fonterra lite ljusare på marknaden och höjer priset de med. Fonterra på Nya Zeeland säljer mycket mjölkpulver till Kina och påverkas negativt av Kinas minskade inköp och ...

Stora sojalager ger minskade foderpriser

Priset på soja faller och det ger minskande foderpriser i Europa. Bra nyheter för animalieproducenter. I USA går skörden bra just nu vad gäller soja och majs. Hela 43 procent av sojan och 34 procent av majsen är just nu skördad i landet och såväl ...

Spannmålspriset pekar uppåt

Efter en lång period med fallande priser på spannmål finns det nu indikatorer som pekar uppåt. De fysiska förutsättningarna för en prisuppgång har funnits länge men nu ser även marknaden ut att ta till sig fakta. Ökade inköp i Kina, torka i Australien och Argentina ...

Antalet lantbruksdjur minskar

Antalet nötkreatur, grisar och får minskar på svenska jordbruksföretag. Det visar preliminära resultat från Jordbruksverkets strukturundersökning som genomfördes under sommaren 2023. Jämfört med motsvarande period 2022 så finns det cirka 5 000 färre nötkreatur samtidigt som antalet kalvar är 800 fler. Relativt sett så är ...