Kategori: Animalieproduktion

Stabilt pris på drivmedel

Priset på drivmedel ligger stilla. Dieselolja MKI kostar i dag 13 223 kronor per kubikmeter, endast några tior under förra veckans pris. Även eldningsoljan ligger stilla i pris och kostar just nu 11 811 kronor per kubikmeter. Priset på råolja är just nu 82:14 dollar ...

Spannmålspriset stiger igen

Vete steg under veckan med 7,1 procent på börsen i Chicago medan priset på majs gick upp med 2,7 procent och sojan steg med 0,8 procent. Under den senaste månad har priserna på spannmål stigit med besked förutom under förra veckan då det blev en ...

Nötköttskonsumtionen minskar i EU

Konsumtionen av nötkött har minskat i EU som en konsekvens av inflationen. Under perioden när livsmedel stigit i pris har konsumenter i allt större utsträckning valt bort nötkött som är kostsammare till förmån för andra livsmedel. En annan orsak är att nötköttet fått ta en ...

Regionalt investeringsstöd kan beviljas i fler landsbygdsområden

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att fler landsbygdsområden ingår i regionalstödskartan. Kartan avgör var vissa regionala företagsstöd kan beviljas. Ändringen träder i kraft 1 juli 2024. – Det är viktigt att främja regional utveckling och näringslivsutveckling i hela landet. En regionalstödskarta som ...

USA ökar sojaexporten

Till följd av översvämningar i Brasilien har Kina nu vänt sig till USA för att köpa soja. Kina köper normalt soja under perioden mars till juni och har orders liggande med företag i Brasilien. Men till följd av övervämningar i vissa regioner kan Brasilien inte ...

Slut på försäljnings- och lönsamhetstapp för svensk livsmedelsproduktion

I och med årets första kvartal bröt svensk livsmedelsindustri en 18 månader lång period av minskande försäljning och lönsamhet. Kostnaderna fortsatte dock att öka, den svaga kronan får tre av fyra företag att längta efter euron och EMV-expansionen blir en dubbelsmäll för producenterna, det är ...

Rätt pris för maten via app

En av Norges mest populära appar för matrabatter finns nu i Sverige under det nya namnet Matpris. Appen, som redan har förenklat inköpsvanorna för många i vårt grannland, erbjuder nu svenskar möjligheten att enkelt hitta de bästa priserna på dagligvaror. Efter att ha gjort stor ...

Arla tillåter igen generationsväxling bland ekologiska producenter

Under en period har Arla stoppat för lantbrukare som generationsväxlar att bibehålla sina leveransrätter för ekologisk mjölk. Detta till följd av att Arla under en lång period haft överskott på ekologisk mjölk. Det andelsägda mejeriet har även uppmanat ekologiska producenter att gå över till konventionell ...

Tyskland ökar mjölkproduktionen

Efter flera år med minskad mjölkproduktion ökar det nu lite igen i Tyskland. Färska siffror från mars i år visar att mjölkproduktionen i Tyskland är 0,5 procent större i dag jämfört med i mars år 2023. Tyskland är den största producenten av mjölk i EU ...

Så motverkar lantbrukare effekter av vattenbrist

Hur lantbrukare och turismföretagare motverkar effekter av vattenbrist på Öland och Gotland står i fokus för en ny studie vid Linnéuniversitetet som publicerats i den tvärvetenskapliga tidskriften Environment, Development and Sustainability. Öland och Gotland har sedan länge en ansträngd vattensituation med återkommande perioder av torka ...

Svenska bönder ska inte pressas att slakta

Om inte EU:s klimatpolitik justeras är det i praktiken svårt att se hur klimatomställningen ska kunna genomföras utan omfattande tvångsslakt av kor. Detta när vi är i större behov än på årtionden av ett starkt europeiskt och inhemskt jordbruk. Det kriver Ebba Busch (KD) och ...

Hönsen får släppas ut

Risken för fågelinfluensa minskar under sommarhalvåret och nu ger Jordbruksverket beskedet att fåglar får släppas ut. De flesta flyttfåglarna har kommit och sol och värme bromsar spridningen av fågelinfluensa. Det innebär att Jordbruksverket upphäver högriskområdet som har funnits i stora delar av södra Sverige. Men ...

Farliga veganostar

Flera fall av listeria har upptäckts i franska veganostar. Flera fall av allvarliga sjukdomar har förekommit. Vegan ostersättning rekommenderas ofta som alternativ till ost gjord på mjölk för personer med ökad risk för listeriosinfektioner. Men listerios i flera veganostar från Frankrike ställde till bekymmer. Det ...

Mindre antibiotika till djuren i EU

Användningen av antibiotika till lantbrukets husdjur minskar inom EU. Men trots det vill EU:s miljömyndighet, EEA, se ökade insatser för att minska användningen av antimikrobiella preparat. Den 7 maj publicerade EU:s miljömyndighet, EEA, en rapport med ny statistik för användning av och rekommendationer om användning ...

Vårens nyheter från Arla

I dagarna lanserar Arla flera spännande nyheter; bland annat en innovativ mjölkdryck, en unik fruktyoghurt och proteinrika mellanmål att avnjuta på språng. Allt finns i matbutikernas mejerikylar nu. Arla Ko® Laktosfri Mjölkdryck+ är en helt ny laktosfri mjölkdryck för dig som vill ha mer i ...

Regelförenklingar och handelsavtal

Ministerrådet har antagit EU-kommissionens förslag till regelförenklingar i EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP). Den 15 mars presenterade EU-kommissionen ett paket med regelförenklingar för delar av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP), för att avhjälpa den pressade ekonomiska situationen för lantbrukare. Förslaget öppnar bland annat upp möjligheten för medlemsstater ...

Sälj spannmål – Priset kan nått toppen

Efter en rejäl prisuppgång under några veckors tid gick det mer sidledes denna veckan. Majs i Europa och soja i USA fortsatte uppåt medan vete, majs i USA och raps föll i pris. Analytiker tolkar det som att priset nått toppen och att det nu ...

Peter Kullgren besökte Lantmännen

Landsbygdsministern i möte med Lantmännen och Spendrups, om hållbar innovation, ökad livsmedelsproduktion och stärkt beredskap. Den 15 maj besökte landsbygdsminister Peter Kullgren Lantmännens framtidsgård i Bjertorp. Här presenterade Spendrups och Lantmännen olika sätt att utveckla svensk livsmedelsproduktion och driva en hållbar omställning. Vidare gav man ...