Kategori: Animalieproduktion

Allt fler vill ha svensk kyckling på tallriken

Allt fler svenskar äter kyckling och så många som 73 procent av svenska folket vill att kycklingen ska vara svensk. Det är en femprocentig ökning sedan förra året. Av dessa är det nästan 70 procent som anger att det är viktigt med en inhemsk produktion ...

22 miljoner till forskningen för hållbar livsmedelsproduktion på SVA

I EU:s stora forskningssatsning för mer hållbar livsmedelsproduktion bidrar Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, med forskare i elva olika så kallade aktivitetsblock. Forskningen bedrivs som ett samfinansierat partnerskap med en planerad budget på 58 miljoner euro. SVA:s andel av den nu beslutade budgeten är drygt 2 ...

Fonterra skriver ner mjölken

Efter flera nedgångar på den globala mjölkmarknaden Global Dairy Trade skriver nu Fonterra ner förväntningarna på årets snittpris på mjölk. Fonterra är ett mejeri på Nya Zeeland och de har tvingats sänka priset till sina leverantörer vid tillfälle i år när Arla inte gjort det, ...

AI för bättre analys av kornas beteende

Det blir nu lättare att sköta besättningen på mjölkgårdar tack vare DeLaval Plus Beteendeanalys,  det senaste driftsledningsverktyget som använder sensorer för att registrera varje djurs beteende, analyserar varje kos data via artificiell intelligens (AI) och hjälper mjölkproducenter att hitta sjuka och brunstiga kor. Det nya ...

Arla slår inte av på takten i Afrika

Arla har gjort stora satsningar i Nigeria, Afrikas mest befolkade land med 220 miljoner invånare. Arla har inte bara byggt mejerier utan satsar ven på mjölkproduktion och bygger upp effektiva gårdar i landet. Men det är en orolig region då Nigeria gränsar till Niger där ...

Problemväder och prissvängningar

Jordbruksverkets rapport för augusti visar på stora utmaningar för lantbruket. Torka i maj och juni följt av för mycket regn i juli och augusti påverkar skördarna negativt både kvantitets- och kvalitetsmässigt. Stora variationer vad gäller priser på både det lantbruket köper och säljer kan innebära ...

Pengar för ökad köttkonsumtion

Tre miljoner kronor till konsumtionshöjande åtgärder och ökad lönsamhet inom svensk gris-, nöt- och lammproduktion har nu fördelats. Ytterligare en utlysning omfattande totalt 3 miljoner kronor i form av Branschutvecklingspengen med fokus på ökad djuromsorg och förbättrad produktion samt lönsamhet i hela värdekedjan har avslutats. ...

Få kontroll över nästa års foder med digitala verktyg

Digitala verktyg kan vara till hjälp för att skapa en realistisk foderbudget och minska kostnaderna inför nästa års produktion och inköp av foder till kor. Du kan också beräkna olika scenarier för hur du bör närma dig utfodringen under det kommande året. Med en sommar ...

Stora grisgårdar fortsätter växa

Globalt sett finns det nu 50 jätteproducenter av grisar som var och en äger mer än 100 000 suggor. Tyska Agrarheute har publicerat vilka företag som är topprankade och vilken roll Europa spelar i rankingen. I Tyskland fortsätter strukturbrottet inom grisuppfödning, även i USA måste ...

Spannmålspriset faller – Raps och soja upp

På börsen i Chicago gick vete ner med 2,3 procent medan majs och soja steg med 1,1 respektive 1,9 procent. På Matif i Paris blev förändringen för vete minus 1,5 procent, för majs minus 3,0 procent och för raps plus 4,0 procent. Inga stora nyheter ...

Utredning om Hippologprogrammets utveckling

SLU har, i samråd med Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) och hästnäringens riksanläggningar initierat en utredning av Hippologprogrammets utveckling. Nu är utredningen klar och det finns flera olika alternativa förslag om hur programmet kan utvecklas i framtiden. Utredningen som tog sin början i juni 2022 är ...

KLS står emot prissänkning

Såväl HK Scan som Skövde slakteri har tvingats minska betalningen för nöt och den förstnämnda även för gris till sina leverantörer den senaste tiden men KLS står kvar vid tidigare notering. Slakterier runt om i Europa har tvingats sänka priset på såväl gris som nöt ...

Nu ska mjölken bli billigare i butik

Arla kommer från och med nästa vecka sänka priserna på flera av sina produkter mot dagligvaruhandeln. I och med att bönderna fått sina ersättningar minskade flera gånger i år kommer Arla från och med på måndag att sänka priserna på flera av sina produkter ut ...

Konsumenter oroliga för näringsbrist

Enligt en Sifo-undersökning uppger fler än var fjärde svensk att de känner oro för att lida brist på olika näringsämnen. Bland personer i åldern 18 till 29 år ökar siffran till varannan person, och där nära en av sju även köper proteintillskott minst flera gånger ...

Vete under press i USA

Priset på vete på börsen i Chicago har nu nått den lägsta nivån på tre år. Bakgrunden är minskad efterfrågan och därmed minskad export av vete från USA. Fortsätter prisfallet lite till kan det innebär att det blir en långvarig pristrend neråt. Prisfallet i USA ...

Fler danska slakterier kan få stänga

Antalet grisar till slakt minskar dramatiskt i Danmark och slakterierna har det tufft. De betar sämst i Europa för slaktsvinen och har svårt att konkurrera då de har för stor kostym och därmed onödigt stora kostnader. I juni i år tvingades Danish Crown stänga ett ...

Bra resultat i Skiolds svenska verksamhet

Skiold AB redovisade en vinst på nära 6 miljoner kronor för verksamhetsåret 2022 och hade då en omsättning på drygt 94 miljoner kronor. Bolaget har redovisat vinst år efter år minst de senaste fem åren. – Vi har en bra orderingång och kommer att göra ...

Värmestrålning visar om suggan behöver hjälp

Med termisk teknik övervakas suggor vid grisning. Det är firman FarrowTech som tagit fram en IR-kamera som monteras över boxen. Stiger suggans temperatur över en viss nivå vid grisning får djurskötaren ett larm. Enligt företaget kan tekniken få många fler smågrisar att överleva.

Namibia stoppar import av fågel till följd av fågelinfluensa

Namibia har stoppat import av fågelkött från Danmark och Nederländerna som en följd av att det finns fågelinfluensa i dessa två länder. Importstoppet gäller färska produkter medan kokt fågelkött fortsatt kan importeras till landet i Afrika. Detta rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Även Sverige är drabbat av ...