ANNONS

Klimatanpassning och lönsamhet går hand i hand inom växtodlingen

Mycket talar för att lantbrukare inom kort kommer att kunna sälja certifikat för det kol gården lagrar in i marken och därmed erhålla intäkter.
Samtidigt medför ökad inlagring av kol i marken ökad mullhalt. Ökad mullhalt ger ökad avkastning i växtodlingen och därmed ännu större intäkter i företaget.
I en dansk analys mellan de bästa spannmålsgårdarna i Storbritannien och i Danmark var den enda riktiga skillnad man kunde få fram just mullhalten. En av världens bästa spannmålsodlare finns i Lincolnshire i östra England. Det är ett stort rationellt lantbruk på 600 hektar växtodling som flera gånger slagit världsrekord i avkastning, bland annat i vete och raps.
Snittskörden i höstvete ligger på 15–16 ton per hektar och raps på 6–7 ton per hektar. Vid en jämförelse med de bästa danska växtodlarna som ligger strax över 10 ton vete per hektar i snitt visar det sig att nederbörden är likvärdig och att soltimmarna faktiskt är fler i Danmark. Insatserna i form av jordbearbetning och växtskyddsåtgärder samt gödsling var också likvärdiga.
Det enda som skilde var mullhalten. I Lincolnshire är mullahalten 4–6 procent medan det på de danska gårdarna i jämförelsen endast var 4 procent. En procent ökad mullhalt ger således stor potential för ökad skörd.

Relaterade artiklar