ANNONS

Kostnadsökningarna oroar lantbruksföretagare

De kraftiga ökningarna av kostnader på insatsvaror är helt dominerande i vad som oroar landets lantbrukare. Nästan tre av fyra lantbruksföretagare anger ”ökande priser på insatsvaror” som svar på frågan vad som är ”mest oroande för dig och ditt företag.” Det visar en färsk undersökning bland Sveriges lantbrukare gjord på uppdrag av Landshypotek Bank.

– Resultatet bekräftar att många lantbrukare mött och fått hantera de kraftigt stigande kostnaderna. Men vi ser nu också att avsalupriserna stiger inom många näringsgrenar, och är det något som lantbruksföretagare runt om i landet är bra på så är det att hantera osäkerhet och anpassa sin verksamhet till nya förutsättningar. Det finns ett visst glapp där kostnaderna kommer först och intäkterna sen, men förhoppningsvis kommer nu också de ökade priserna i affären bonden till del, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

Ett annat stort orosmoln är att staten ska göra inskränkningar i ägande- och nyttjanderätten. Nästan fyra av tio lantbrukare (38 %) säger att de är mest oroliga för att staten ska inskränka deras ägande- och nyttjanderätt. Nästan hälften (48 %) av lantbrukare med över 50 hektar skog svarar att det är vad som oroar dem mest. Först på tredje plats kommer oro för gårdens ekonomi.

– Lantbruksföretagare runt om i landet tryggar vår livsmedelsförsörjning och håller hela Sverige vid liv. Därför är det slående att så stor andel lantbrukare känner oro för att själva grunden i deras verksamhet ska begränsas. Politiker och myndigheter borde skapa trygghet för att vi ska kunna producera mer i den gröna ekonomin, inte skapa oro, säger Per Lindblad.

Relaterade artiklar