ANNONS

Låt gässen göra jobbet

Kraftiga bestånd av höstspannmål är inte enbart positivt. Det kan bli en ökad skörd 2023 om höstgrödan putsas ner.

Den varma hösten har medfört att framförallt tidigt sådd höstspannmål är mycket stor och frodig nu. Det kan ha sina nackdelar.
Därför är det rådgivare som anser att det ibland finns anledning till att putsa ner höstspannmål eller låta den betas av får.
Därmed är det inte helt galet om det kommer en stor flock gäss och knipsar av grödan. Förutsättningen är att gässen inte drar upp plantorna med roten.

Relaterade artiklar