ANNONS

Ljus i tunneln för maskinbranschen

Under några år har det varit mer eller mindre tufft för lantbruksmaskinhandlare runt om i världen. Minskad försäljning totalt sett i världen vad gäller lantbruksmaskiner och på vissa platser stora strukturrationaliseringar i branschen har kostat på.
Men enligt den senaste undersökningen från företagens egen organisation Climmar, råder det nu optimism.
Climmar är en paraplyorganisation som organiserar lantbruksmaskinåterförsäljare i 16 europeiska länder. Det är inte mindre än 18 864 företag med totalt 155 000 anställda.
De flesta lantbruksmaskinåterförsäljare känner nu av ökad försäljning och lönsamhet. Enligt den senaste undersökningen bland medlemsföretagen fördelas omsättningen enligt; 56 procent försäljning nya maskiner, 17 procent reservdelsförsäljning, 15 procent försäljning av begagnade maskiner, 9 procent verkstadsarbete och 3 procent annat.
Intressanta siffror som inte framgår av undersökningen är hur dessa fem grupper i stället placerar sig vad gäller lönsamheten.

Relaterade artiklar