ANNONS

LRF kommenterar 3:12-utredningen

I går presenterades 3:12-utredningen, där LRFs skatteexpert har deltagit, för finansminister Elisabeth Svantesson. Det viktigaste förslaget för LRFs medlemmar består i att dagens förenklingsregel slopas och ersätts med ett grundbelopp om fyra inkomstbasbelopp.

– Utredningens förslag är bra även om vi gärna sett fler förslag som underlättar finansiering och ägarskiften. Det är en stor förbättring och förenkling för lejonparten av LRFs medlemmar som berörs av regelverket, säger Martin Mörman, näringspolitisk skatteexpert på LRF.
Ett annat viktigt förslag är att dagens komplicerade löneuttagskrav försvinner och ersätts av ett schabloniserat avdrag om åtta inkomstbasbelopp från lönebeloppet. Om utbetalda löner överstiger åtta inkomstbasbelopp kommer alltså ägarna att, utöver grundbeloppet om fyra inkomstbasbelopp, få ytterligare gränsbelopp i form av löneunderlag.
– Företagaren slipper därmed göra dagens komplicerade beräkningar och det blir betydligt enklare för alla företagare att planera hur överskottet ska komma ägarna till del jämfört med dagens system, säger Martin Mörman

LRF hade gärna sett fler skatteförslag som förbättrar företagens möjlighet till finansiering och skatteförslag som underlättar ägarskiften.
– Vi hade även gärna ha sett fler skatteförslag som underlättar för ägarskiften och finansiering av verksamheten. Det är inte bara företag inom det gröna näringslivet som har svårt att få tillgång till kapital för att finansiera verksamheten utan det gäller för nästan alla branscher, säger Martin Mörman.

 

Relaterade artiklar