ANNONS

Mer forskning om fursurad flytgödsel

För någon vecka sedan presenterade vi ett försök med Syre-N här på NilehnTeknik. Det var en odling med höstraps som hade fått fursurad flytgödsel hösten 2011 och där man kunde se stora positiva effekter med tekniken. Läs den artikeln här.
Det var danska Videncentret for Landbrug som stod bakom försöket men nu har de fått kritik från BioCover som inte anser det orelevant. Morten Toft på Bio Cover säger i en intervju i den danska lantbrukstidningen Effektivt Landbrug att utifrån den kunskap vi har om flytgödsel, kväve, svaveleffekt och försurning kan vi inte förklara resultaten av dessa försök med att försurning har varit så bra, det kan lika väl vara att den ej försurade gödseln verkat dåligt.
Han anser att det måste göras undersökningar på en mer vetenskaplig nivå för att ge lantbrukarna det rätta beslutsunderlaget.
På Videncentret for Landbrug möter man kritiken och håller med om att det är lite märkligt att effekten med försurad gödsel i just dessa försök blivit så stor.
— Vi kommer att fortsätta med dessa försök, men kan konstatera att under de tio år vi testast att sänka pH i flytgödseln har vi fått skördeökningar i några men inte i andra.

Relaterade artiklar