ANNONS

Minskade marginaler för mjölkproducenter i EU

Priset på mjölk föll under december till strax under 40 cent per kg på spottmarknaden i EU.  Det motsvarar 4:46 svenska kronor per kg mjölk. Men ser ut att stiga svagt under januari och februari till 41,9 respektive 41,5 cent per kg mjölk. 

I Sverige betalar Arla 6:11 kronor per kg mjölk från och med i morgon den 1 januari 2023. Detta efter en prissänkning med 5,3 öre per kg, något Lantbruksnytt rapporterade om i torsdags.

Nästan obemärkt växer en kraftig kursändring fram på mjölkmarknaden. Medan producentpriserna fortsatte att stiga brant fram till oktober och klättrade till en rekordnivå på 59,33 cent per kg mjölk i genomsnitt över hela EU, pekar priserna på mejeriprodukter brant nedåt igen.

Det gör att det ekonomiska utnyttjandet av mjölken försämras dramatiskt. Detta kan ses av tre viktiga trendindikatorer: För det första är det råvaruvärdet på mjölken,  som beräknas av ife Institute utifrån de verkliga grossistpriserna på smör och skummjölk.

En annan viktig indikator är de priser som betalas för mjölken som handlas mellan mejerierna på spotmarknaden. Och längre in i framtiden ligger marknadsmjölksvärdet. Detta är beräknat från priserna för smör och skummjölkspulver noterade på terminsmarknaden för de närmaste månaderna.

Relaterade artiklar