ANNONS

Nedgång i försäljningen av E85 i juli

Försäljningen av E85 sjönk under juli månad. Diesel- och bensinförsäljningen steg svagt. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Försäljningen av bensin ökade svagt i juli och uppgick till ca 298 800 m3, en ökning med ca 3 800 m3 eller ca 1 % i jämförelse med juli månad 2018. Den ackumulerade försäljningen till och med juli uppgick till ca 1 674 500 m3 en minskning med ca 37 600 m3 eller ca 2 %. I siffrorna ingår biodrivmedlet etanol med ca 5 % inblandning. Även förnybar syntetisk bensin förekommer som inblandning på marknaden.

Försäljningen av diesel ökade under juli månad och uppgick till ca 550 700 m3, vilket är en ökning med ca 29 900 m3 eller ca 6 %. Den ackumulerade försäljningen uppgick till ca 3 551 500 m3 vilket är en lätt ökning med ca 17 500 eller ca 0,5 % jämfört med samma period föregående år. På drivmedelsstation är inblandningen ca 25 – 50 % av HVO och max 7% FAME. HVO 100 och ren FAME säljs i separat pump och ingår inte i de här siffrorna.

Under juli 2019 uppgick E85 försäljningen till ca 5 100 m3 vilket är en minskning med ca 38 % eller ca 3 200 m3, jämfört med samma månad föregående år. Den ackumulerade försäljningen uppgick till ca 31 800 m3, en minskning med ca 20 %.

Johan G Andersson VD SPBI ” Drivmedelsförsäljningen speglar bland annat konjunktur, transportarbete och omställningen till mer energieffektiva fordon. En svag krona kan även ha bidragit till att fler semestrar i Sverige”

Den ackumulerade försäljningen av eldningsolja uppgick till ca 269 700 m3 vilket är en minskning med ca 37 600 m3 eller ca 12 %, jämfört med samma period föregående år.

Juli 2019 hade en leveransdag mer än juli 2018. Allt enligt preliminära siffror, sammanställt av SCB på uppdrag av SPBI, jämfört med samma period föregående år.

Relaterade artiklar