ANNONS

Odling på mark i träda tillåts och krav på växtföljd undantas under 2023

Sverige går på EU-kommissionens förslag om att skjuta upp kravet på 4 procents träda till år 2024.
Rysslands invasion av Ukraina har lett till en kraftig ökning av råvarupriser och negativ påverkan på både utbud och efterfrågan på jordbruksprodukter. Det är angeläget att potentialen för livsmedelsproduktion i EU och Sverige utnyttjas för att bidra till den globala livsmedelsförsörjningen. Därför kommer regeringen att nyttja möjligheten att ge undantag från stödvillkor i den gemensamma jordbrukspolitiken för 2023. Undantaget gäller krav på växtföljd samt att odling på trädesareal möjliggörs, utan att rätten till stöd går förlorad.
– Sverige har varit drivande i att efterfråga den här möjligheten på EU-nivå, och jag är glad att kunna ge detta viktiga besked till våra svenska lantbrukare, som nu står inför höstsådden. Genom undantaget kan det svenska lantbruket bidra ytterligare till att stärka livsmedelsförsörjningen i dessa oroliga tider, samtidigt som det kan öka lönsamheten för jordbrukarna, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Den 27 juli fattade kommissionen beslut om att medlemsländer kan besluta om undantag från regelverken i den gemensamma jordbrukspolitiken. Undantagen gäller gäller GAEC 7, krav på växtföljd/flera olika grödor och GAEC 8, krav på miljöytor, som ska införas år 2023. Bakgrunden till beslutet är att invasionen i Ukraina har medfört ökad osäkerhet för den globala livsmedelsförsörjningen.

Information om undantaget kommer att finnas tillgänglig på Jordbruksverkets hemsida.

Därmed blir det lite annorlunda i Sverige jämfört med i Danmark där de regerande politikerna inte vill tillåta odling på träda under år 2023. I Tyskland går man på samma linje som i Sverige.

Svenska politiker är även överens med Lantbruksnytts läsare som gärna slipper trädeskravet.

EU-kommissionen har beslutat att skjuta upp kravet på 4 procent träda till år 2024 och nu ska varje medlemsstat godkänna förslaget. Tycker du det är bra att slippa träda och fokusarealer?

Ja (84%, 207 Röster)
Nej (16%, 38 Röster)
Antal röster: 245

Relaterade artiklar