ANNONS

Öka lönsamheten 20% med understödjande grödor

”Lantbruket är inte så lönsamt som det hade kunnat vara.”
Det konstaterade Olof Christerson, Agortus, på sitt föredrag om understödjande grödor under Brunnby Lantbrukardagar i förra veckan.
Från och med i år har det påbörjats en ny femårsperiod för att minska näringsurlakningen i nitratkänsliga områden. Det innebär att man kan söka stöd för fånggröda och vårbearbetning.
– Fånggröda ger en merintäkt på 1 100 kronor per hektar och väljer man att ha vårbearbetningsåtagande tillkommer 600 kronor per hektar, berättade Olof.
Han delgav att utsäde kostar 300-500 kronor per hektar för rättikor och senap, men att man även kan väga in andra värden. Exempelvis finns den försök som visar på kväveupptag på upp till 100 kg, förfruktseffekter och sanerande effekt i allt ensidigare växtföljder. Dessutom kan det bli tal om minskade maskinkostnader.
– Marken kan bli mer lättbearbetad, men man kan även gratulera de lantbrukare som menar att deras jordar inte går att vårplöja. De har med vårbearbetningsstödet då även sparat in kostnadsdifferensen mellan plöjning och kultivering. Hyr in en såmaskin med skivbill, om det är där skon klämmer, fortsatte Olof.
Han berättade att det är godkänt med en mycket grund bearbetning vid etableringen av oljerättika och senap, men att etablering med ramp- eller centrifugalspridare går minst lika bra om det bara kommer lite fukt.
Det återkommande stödet är alltså intressant även i det längre perspektivet. Dock är det endast i nitratkänsliga områden som det går att söka stöden och viktigt att känna till är att den areal som söks år ett, ligger till grund för sökt areal kommande år under femårsperioden.

En grund bearbetning vid etablering av rättikor och senap är tillåten, trots vårbearbetningsåtagande.

En grund bearbetning vid etablering av rättikor och senap är tillåten, trots vårbearbetningsåtagande.

Relaterade artiklar