ANNONS

Ökad herbicidresistens

Ogräs som är resistenta mot olika ogräsmedel ökar kontinuerligt. För att undvika resistens är det därför viktigt att man som lantbrukare varierar mellan olika aktiva substanser som finns tillgängligt på marknaden vid ogräsbekämpning och även arbetar med alla andra verktyg som finns tillgängliga som mekanisk bearbetning och lämplig växtföljd.

I en ny rapport från Aarhus Universitet visar det sig att allt fler problemogräs i åkermarken utvecklar resistens mot olika aktiva substanser. Det danska universitetet började undersöka fallet år 2016 och har sett en konstant ökning av resistenta ogräs år från år.
Även om det är en dansk rapport är avståndet till Sverige inte särskilt långt och något att fundera på även för svenska växtodlare.

Relaterade artiklar