ANNONS

Ökade problem med resistens

Under sommaren 2021 samlades det in prover från 14 fält i Skåne och 1 prov från Västergötland. Proven samlades in från fält där man efter vårens kemiska behandling mot renkavle upplevde sviktande effekter och misstänkte resistens i hela eller delar av fältet. Proverna har undersökts för nivån av resistens mot flera vanliga gräsherbicider.

Resultaten stämmer väl med tidigare års undersökningar. Flertalet prover visade sig ha resistens mot en eller flera produkter. Dessutom provtogs 3 fall av rajgräs där man på liknande sätt fått svaga effekter av gräsherbicider.

Arbetet med resistensundersökningar i renkavle, rajgräs och även losta kommer att öka under 2022. Detta för att kunna använda resistensundersökningen som ett rådgivningsverktyg i den långsiktiga bekämpningen av renkavle. Upptäcker du fält med försämrad effekt och kvarvarande renkavle, har du möjlighet att anmäla dig online till ett resistensprov. Vi har 50 analyser bokade för resistens i renkavle. Mera info längre ner i brevet. Har du försämrad effekt på rajgräs eller losta, kontakta någon av ogräsrådgivarna på Växtskyddscentralerna eller din rådgivare/säljare för mer information om provtagning.

Analyssvar i renkavle 2021
Resistensundersökningarna av material insamlat under 2021 finansieras av Jordbruksverket, Syngenta, Bayer, Nordisk Alkali och ADAMA. De produkter som testades i 2021 års undersökning är samma som 2020: Event Super/Foxtrot, Focus Ultra, Agil 100 EC, Select Plus, Axial 50, Atlantis OD och Boxer. Doseringar som testades var: 1/7, 1/4, 1/2, samt full dos, för verkningsmekanismer A och B. Resultat på dosen som motsvarar 4 gånger full dos måste göras om och detta är inte klara ännu. Analyserna gjordes av Århus Universitet i Danmark.

Resultat
Vanligast är resistens mot Event Super eller Foxtrot, som båda innehåller fenoxaprop. Elva av de insamlade proverna, 2021, klassas som resistenta mot fenoxaprop. Det är egentligen bara två prov som visar en hög känslighet i dosen 0,5 l/ha, som är halva normaldosen fenoxaprop i testet. Nästan alla insamlade prov har minskad känslighet, även om de inte riktigt når upp till gränsen för att kallas resistenta. Även för Focus Ultra finns det en relativt utbredd resistens, fem av proven från fälten var resistenta mot full dos. Fyra av proven från fälten uppvisade resistens mot Agil 100 EC och fem av proven mot Atlantis OD. Dessa resultat ligger alla i samma nivå som i 2020 år undersökningar.

Axial 50 testades för andra gången under 2021. Denna substans kom in på marknaden i 2019 och har tidigare inte använts mot renkavle i Sverige. Trots detta var det sex fält där proven visade på resistens vid normaldosen 1,1 l/ha. Sex ytterligare prover visade på sviktande effekter mot Axial 50 vid dosen 0,55 l/ha. Orsaken till detta är att pinoxaden är en undergrupp till ACCas-hämmarna och korsresistens uppkommer.

Inga prov visar resistens mot Select Plus i full dosering. Att Select Plus sticker ut jämfört med övriga ACCas-hämmare är intressant och värt att ta hänsyn till. Ser vi till resultat från exempelvis Tyskland är resistensnivån i proverna lägre även där för Select/Select Plus, men det är inte så att den är opåverkad. Tittar man på känsligheten för lägre doseringar som motsvarar ¼ av den fulla doseringen ses tydliga effektskillnader mellan populationerna.

För Boxer är den mest använda dosering i praktiken 2-3 l/ha. För doseringen på 2,5 l/ha klassas tre av proverna som resistenta. För doseringen på 1,25 l/ha klassas nio av proverna som resistenta. Vid den maximala dosen på 5 l/ha från 2021 års klassas inga prov som resistenta.

Både Metabolisk och Target Site resistens mot ACCas
Flertalet av de prover som undersökts sändes även till Syngentas laboratorium i Storbritannien i höstas. Dessa undersökningar visade att den helt dominerande Target Site mutationen i dessa populationer har beteckningen 1781. Detta är en gensekvens som ger korsresistens för flera undergrupper av ACCas-hämmarna. Detta kan förklara de sviktande effekterna mot pinoxaden även om den är ny på den svenska marknaden. Samma prover skickades också till Bayers laboratorium i Frankfurt. Analyserna visade att det även finns Metabolisk resistens mot ACCas (fenoxaprop) i alla analyserade prover.

Främst Target Site resistens mot ALS
Metabolisk resistens mot ALS hittades endast i ett av proverna. Åtta av proverna visade Target Site mutationen W574-2L, varav tre prover även visade Target Site mutationen P197-1 i samma population. Två populationer visade endast Target Site mutationen P197-1.

Ökat antal resistensanalyser under 2022
Fler och fler odlare upplever försämrad effekt av kemisk behandling mot renkavle. För att förbättra möjligheten att ge långsiktiga råd om renkavlebekämpning ökar Jordbruksverket antalet resistensanalyser. Det kommer även att ingå fler herbicider i analysen

Om du misstänker att du har resistent renkavle i din odling så har du möjlighet att via en online-anmälan få dina renkavlefrön testade. Är du snabb och har tur kan du boka en av de 50 resistensanalyser av renkavle som Jordbruksverket bekostar i år. Testerna utförs av det tyska företaget Agris42.

Anmälan för de 50 analyserna öppnar den 30 maj kl 10:00 och görs via länken nedan. Du kan registrera din e-postadress redan nu, för att få en påminnelse på anmälningsdagen.

Om alla 50 renkavleproverna redan är tingade när du försöker anmäla ditt prov, finns fortfarande möjligheten att köpa en analys för 2 100:- SEK + moms.

Det finns även möjligheter att skicka frön till Agris42 för analys av herbicidresistens hos rajgräs eller losta på förfrågan.
Hör gärna av dig till [email protected] eller direkt till [email protected] (på engelska) om du är intresserad.

Hur går det till praktiskt?

När du har anmält dig kommer du att få ett ”resistenskit” med posten i mitten av juni. Det innehåller det emballage som du kommer att behöva och är uppmärkt med rätt adress.

I månadsskiftet juni/juli brukar renkavlefrön vara mogna i Skåne, i Mellansverige cirka två veckor senare. Samla ungefär en kaffekopp med torra, mogna ogräsfrön per prov. Se till att samla ogräsfrön från representativa problemområden.

Undvik körspår, åkerremsor, obehandlad mark och vägkanter – om inte du vill bestämma dessa fläckars eventuella specifika resistens.

Packa fröna i papperspåsen som finns i resistenskittet och stäng dem med pappersklämmorna.
Fyll i nödvändig information om dig som avsändare och provet i den medföljande blanketten för provet. Ange även en e-postadress dit resultatet kan skickas när det är klart. Skicka provet per post, portot är redan betalt.

Frågor och svar:

• Hur många plantor behövs?
Samla frön från minst 10 olika plantor.

• När får jag resultat?
Resultaten kommer under vintern, i god tid innan vårsäsongen. Resultaten skickas direkt till den e-postadress som angetts vid registreringen.

• Hur skall jag tolka resultaten?
Under vintern kommer Jordbruksverket tillsammans med AGRIS42 erbjuda ett webinarium där vi går igenom resultaten och diskuterar hur de kan tolkas samt ger råd för framtida strategier mot renkavle.

Orsaker och symtom som tyder på resistens mot den använda herbiciden:

• Ogräsbekämpningen utfördes med god kvalitet.

• Väderförhållandena före och efter behandlingen var i enlighet med rekommendationerna.

• Växtstadierna för ogräsen låg inom ramen för behandlings rekommendationen.

• Fläckarna med ogräs är ganska ovala och oregelbundna. Inga tydliga linjer eller kanter med ogräs som tyder på sprutmista. Effekten på andra arter, särskilt örtogräs, motsvarar ogräsmedlens verkningsområde och tidigare erfarenheter. Det finns t.ex. bara överlevande renkavle, rajgräs eller losta.

• Problemen med överlevande gräsogräsplantor uppstår på ett fält, men inte på ett annat, fast de är ogräsbehandlade på samma sätt.

Allt detta tyder på att de observerade ogräsen är resistenta mot det använda ogräsmedlet. Vi vet från våra egna observationer och erfarenheter att i ungefär ⅔ av de misstänkta fallen bekräftas senare resistens mot det använda medlet i växthustestet.

Varför ska jag överhuvudtaget utföra ett resistenstest med frön från de överlevande plantorna?

Även om de olika fältobservationerna tyder på en hög sannolikhet för resistens mot den använda herbiciden kan man ändå inte vara helt säker.

Det är endast genom växthustestet som orsakerna till resistens, t.ex. metabolisk resistens i olika former och i olika kombinationer med punktmutationer, kan fastställas.

Som rådgivare eller lantbrukare vill du dessutom veta vilka alternativa ogräsmedel som fortfarande har en effekt och hur det kommer att påverka ogräsbekämpning inom växtföljden i framtiden. Med resultaten från ett växthusförsök kan en bred resistensprofil fastställas för hela spektrumet av alla ogräsmedel med gräsogräseffekt på marknaden.

Om det finns resistens mot ett ogräsmedel betyder det inte alltid att det också gäller alla andra från samma grupp av verkningsmekanismer. Det finns många exempel där resistens mot Event Super/Foxtrot inte nödvändigtvis omfattar Agil-S, Focus-Ultra, eller Axial till exempel. Därför är det viktigt att i ett tidigt skede genomföra ett resistensprov.

 

Resistent rajgräs – nytt i Sverige
Under 2021 analyserades en av rajgräspopulationerna åter som blev testad 2020, och det kunde bekräftas att det fanns resistens mot ALS medlen Atlantis OD och Broadway. Dock fanns fortfarande 94 % effekt av 0,5 l/ha och 1 l/ha Conviso. Det fanns resistens mot alla testade ACCase preparat med 0-25 % effekt: Axial 50, Targa Super, Focus Ultra och även Select. Boxer i den testade dosen på 1,2 l/ha klassades också som resistent med endast 53 % effekt.

Det blev även testat ytterligare två prover av rajgräs från nya platser. Båda populationerna uppvisade en effekt på 78 % mot 0,9 l/ha Atlantis och 94 % effekt mot 220 g/ha Broadway i laboratoriet.

Relaterade artiklar

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng