ANNONS

Oljebolagen höjer igen

Det blev ytterligare en vecka med prisuppgång på drivmedel. Dieselolja MK I steg med 1,6 procent och kostar nu 14 219 kronor per kubikmeter. Det är en rejäl prisuppgång sedan nyåret då reduktionsplikten försvann och det kan inte enbart förklaras med priset på råolja.

Priset på råolja är just nu knappt 82 dollar per fat och det har under den senaste månaden rört sig i intervallet 77 till 83 dollar per fat.
Även priset på eldningsolja stiger jämfört med förra veckan, plus 1,8 procent och står nu i 12 654 kronor per kubikmeter.

Relaterade artiklar