Prenumerera på Lantbruksnytts nyhetsbrev.
 

TV
Effektiv renslastning av potatis

På senaste Agritechnica visade Ropa för första gången prototypen för sin renslastare för stärkelsepotatis. På Potatis- och Hortofältdagen i Borgeby var det sverigepremiär för Ropa Kartoffelmaus.

ANNONS

Norconsult levererar konsulttjänster till Sveriges största biogasanläggning

Gasum, ett nordiskt energibolag, bygger en ny biogasanläggning i Götene som kommer att bli Sveriges största. Norconsult ansvarar bland annat för förfrågningsunderlag inför upphandling av mark- och anläggningsarbeten. Norconsult började sitt uppdrag för Gasum 2021 med en granskning av den tekniska lösningen som Gasums biogasentreprenör ...

ANNONS

TV
Regelverket är på plats

Det har gått lite trögt med reglerna kring autonoma traktorer men nu står det klart att maskiner med godkända säkerhetssystem och utan hytt får säljas och köras i fält utan personlig övervakning. Swedish Agro Machinery är först ut med en maskin i storlek med en ...

HK Scan kammar hem pris i Danmark

Det är HK Scan Denmark som vinner pris för sitt sociala ansvar. Priset heter CSR People Prize 2023 och de får det för att de säkrar mångfald på arbetsplatsen. HK Scan Denmark har under lång tid stöttat personer som haft svårt att ta sig in ...

Strejk kan öka priset på naturgas

Priset på naturgas har legat stabilt runt 35 euro per Megawattimme under våren och sommaren och har inte haft någon tendens att öka även nu i september. Men nu kan en strejk i Australien ändra på det. Vid en anläggning för LNG-gas i Australien strejkar ...

Växtbaserat köttalternativ blir bara bukfylla

Flera växtbaserade proteinalternativ till kött innehåller viktiga näringsämnen, men forskning visar att människokroppen inte kan tillgodogöra sig dem. Forskning och utveckling har skett i stor skala på att ta fram alternativ till animaliskt kött som föda till människor. Det handlar om att dryga ut kött ...

ANNONS

TV
Lastbärande gödselspridare från Horsch

För många lantbrukare världen över är Horsch kända för sina sprutor med vad de själva menar är marknadens bästa rampautomatik. Nu tar man den expertis man samlat på sig över de senaste 20 åren vad gäller sprutorna med sig in på en ny marknad och ...

Dieseloljan upp 2,4 procent på en vecka

Priset på olja har stigit denna veckan. Blankdiesel kostar nu 19 032 kronor per kubikmeter mot 18 585 kronor för en vecka sedan. Även priset på eldningsolja har stigit och kostar nu 13 670 kronor per kubikmeter. Ökat råoljepris på världsmarknaden är orsaken.

TV
Spannmålslagren har fallit två år i sträck nu

Spannmålslagren i världen minskar kraftigt efter denna säsong då skördarna blivit mindre än normalt. Det är flera regioner som minskat sina skördar och det här innebär att utgående spannmålslager i världen minskar för andra säsongen i rad. Frågan är vad som ska ske med spannmålspriset ...

Utredning ska se över reglerna om statsbidrag till enskilda vägar

En utredare får i uppdrag att se över reglerna för statsbidrag till enskild väghållning. Bidragsgivningen till de enskilda vägarna bör vara ändamålsenlig och kostnadseffektiv. – Väl fungerande vägar kan bidra till möjligheterna att bo, leva och verka oavsett var i landet man bor. De nuvarande ...

Flera länder stänger för svenskt griskött

Till följd av afrikansk svinpest i Sverige har följande länder nu stängt för import av svenskt griskött; Japan, Sydkorea, Filippinerna, Australien och Ukraina. Av den samlade grisproduktionen i Sverige på 254 000 ton exporteras endast 30 000 ton griskött. Det är företrädesvis detaljer som inte ...

Kor som får Bovaer fiser mindre

Arla har lyckats bra vad gäller att minska klimatavtrycket per kg mjölk och nu ser det ut som att det kan bli ännu bättre. Resultaten av tio års forskning på foderaditivet Bovaer visar på bra resultat. Arla har testat Bovaer i Sverige, Danmark och Centraleuropa ...

ANNONS

TV
Lantbruksmaskiner blir inte billigare

Lantbruksmaskiner och traktorer har stigit i pris med allt mellan 15 och 30 procent de senaste två åren. Detta beror på kraftiga kostnadsökningar i produktionen. Men trots att produktionskostnaderna nu faller i fabrikerna ser priserna inte ut att falla tillbaka. Klicka här för att komma ...

Animalieproduktionen minskar i Danmark

Enligt färsk statistik har antalet mjölkkor minskat med 4 000 i Danmark på ett år. Per den 30 juni år 2023 fanns det 553 000 mjölkkor i Danmark. Den totala mängden mjölk som levererats till landets mejerier har dock inte minskat. Även grisproduktionen minskar och ...

TV
Kraftåtgärden: tamgrisarna skall avlivas

I går eftermiddag meddelade myndigheterna att alla tamgrisar inom den smittade zonen kring Fagersta ska avlivas och destrueras. Det handlar totalt om ett 50-tal grisar fördelade över fem gårdar och Jordbruksverket själva kallar insatsen för en kraftåtgärd som nu sätts in för att begränsa ytterligare ...

Splittrad bild av lantbrukets lönsamhet

Det råder en splittrad syn på framtiden bland landets skogs- och lantbrukare. Det visar LRFs konjunkturbarometer för det tredje kvartalet. Två av fem delbranscher uppvisar en ökad optimism jämfört med förra mätperioden, en återhämtar sig från en tidigare mycket låg nivå medan växtodlare och animalieproducenter ...

Elmia general till LRF syd

Den 11 september tillträder Maria Lindsäth som regionchef för LRF i Syd, vilken är den operativa personalenheten för LRFs tre regioner; Skåne, Jönköpings län och Sydost. Maria kommer närmast från en roll som enhetschef för Livsmedelskedjan- och exportenheten hos Jordbruksverket. – Det är med stor ...

Nya Optum på höstens mässor

Mycket effekt i förhållande till vikt. Nya Optum 340 CVXDrive passar redskap som kräver stor effekt över kraftuttaget. Lantbruksnytt har redan rapporterat om Optum 340 CVXDrive med AFS Connect men då den medverkade vid en pressvisning i förra veckan tillförs nu mer nyheter om den ...

Tamgrisarna avlivas i den ASF smittade zonen

Som en förebyggande åtgärd kommer alla tamgrisar som finns inom den smittade zonen att avlivas. Det handlar om ett 50-tal grisar fördelade på fem gårdar. Denna metod har visat sig vara framgångsrik i andra länder som lyckats stoppa smittan och är anledningen till Jordbruksverkets beslut. ...

ANNONS