Prenumerera på Lantbruksnytts nyhetsbrev.
 

TV
Växa höjer avkastningsmålet

Från och med årsskiftet kommer det bli svårare att få tårta. Det handlar såklart om Kokontrollens populära tårtor som Växa delar ut till de gårdar som under tre månader i sträck nått en mjölkavkastning på 11 000 energikorrigerad mjölk. Anledningen är att medelresultatet för gårdarna ...

ANNONS
I onsdagens program handlar det om hur man kan minska användningen av växtskyddsmedel och öka skörden med hjälp av norsk precisionsodlingsteknik. Det handlar också om hur utbrottet av ASF i Sverige har fått många grisproducenter att tänka till och snabba på vad gäller att smittsäkra gården.

Vildsvinsstammen ska minskas

En avgörande faktor för att lyckas bekämpa utbrottet av afrikansk svinpest är att minska antalet vildsvin i den smittade zonen. På så sätt minskas risken för att nya vildsvin infekteras och att smittan sprids eller blir kvar i området. Efter beslut från Jordbruksverket påbörjas nu ...

ANNONS

TV
Goda odds för friförklaring

Det har idag gått 72 dagar sedan afrikansk svinpest upptäcktes i Västmanland och arbetet från myndigheterna med att stävja smittan pågår fortfarande för fullt. Ett arbete som från början ser ut att ha gett önskat resultat och från SVA menar man nu att det ser ...

Priset på vete stabiliserar sig

Efter en lång period där den totala prisrörelsen varit neråt ser vetepriset nu att att stabilisera sig. Flera faktorer påverkar nu priset på vete uppåt, bland annat El Nino och torkan i Sydamerika samt att Kina ökat sina inköp av soja och vete. Vete på ...

Roundup är godkänt 10 år till

I går torsdag röstade EU-kommissionen för en ny registreringsförlängning av glyfosat. Därmed står det klart att lantbrukare inom EU har tillgång till den aktiva substansen som bland annat ingår i Rounup fram till december 2033. Det har varit en långbänk där det först blev en ...

Regeringen tillsätter utredning för att skapa ett bättre investeringsklimat i jordbruket

Regeringen vill underlätta för ägarskiften och förbättra tillgången till kapital för investeringstunga delar av jordbruket. Detta för att skapa ett investeringsklimat som gör jordbruket fortsatt livskraftigt. En utredning ska därför se över vissa bestämmelser i jordförvärvslagen. Jordförvärvslagens bestämmelser innebär att lantbruksfastigheter normalt inte får överlåtas ...

ANNONS

Råoljepriset ner 5% i dag

Priset på råolja fortsätter att falla och står just nu i 77 dollar per fat efter att fallit i pris med 4,9 procent under dagen. Länder som Ryssland och Saudiarabien har haft ambitionen att minska produktionen av råolja för att få upp priserna de senaste ...

Väderstad fick pris på Agritechnica

Väderstad TopDown med E-services har röstats fram som vinnare av Farm Machine 2024 i kategorin för jordbearbetning. Priset delades ut i samband med den pågående Agritechnica-mässan i tyska Hannover. Farm Machine, som tidigare hette ”Machine of the year”, är ett pris där en jury bestående ...

TV
Gamla maskiner kan bli moderna

Det finns mycket ny teknik i lantbruket i dag och ibland kan det vara svårt att hänga med. Men det finns även möjligheten att uppdatera äldre traktorer och maskiner så dessa fungerar med den senaste tekniken. Tyska Reichhardt har en del lösningar på det. Klicka ...

Exakt spridning av fastgödsel

Samson har utvecklat en sensor för att mäta näringsinnehållet i fastgödsel under spridning. Med denna kan även fastgödsel spridas exakt efter näringsvärde och tilldelningsfiler över fältet. Det är en så kallad NIR-sensor, kallad Opti-sensor när den sitter på en fastgödselspridare. Den mäter kväve, fosfor och ...

TV
Kolinlagringens effekt på mjölkgårdens klimatavtryck

Att mjölkproduktionens klimatavtryck är stort har varit en het potatis under många år, men nu finns det nya data som visar att kolinlagringen väger upp för en ganska stor andel. Detta var en av många punkter som lyftes under årets upplaga av Mjölkveckan. Klicka här ...

Priset på griskött stiger i USA

Grisproducenterna i USA tappar pengar på varje gris som produceras just nu. Men ökad export får nu upp priserna. På en vecka har priset på griskött i USA stigit med 9 procent, det rapporterar mediet Pig Progress. USAs största exportmarknad för griskött är Mexiko, men ...

ANNONS

Minskad risk för virus i höstspannmålen

Med lite kallare väder minskar aktiviteten bland bladlössen och risken för att de ska sprida virus i höstspannmålen minskar. Denna veckan har Jordbruksverket inte kontrollerat i fält men konstaterar via fällor att det finns lite löss i delar av Skåne. Inflygningen av löss är på ...

Vägar mot en fossilfri livsmedelskedja

Många pratar om fossilfritt men det är inte alltid lätt att veta vad som menas med det, och vilka områden som snabbast och mest kostnadseffektivt ger resultat. Därför har Sigill Kvalitetssystem och ett antal företag inom livsmedelsbranschen tagit fram en guide mot en fossilfri livsmedelskedja. ...

TV
För extremt grund bearbetning

Vi fortsätter vår rapportering från Agritechnica. För den tyska maskintillverkaren 4 Disc, ett mindre företag i lantbruksmaskinbranschen har koncentrerat sig på jordbearbetningsredskap av lite udda konstruktion. På årets mässa visade de en konstruktion som aldrig tidigare skådats.

Södra utvecklar planteringsmaskin med lovande resultat

Södras satsning på ny avancerad teknik för bättre plantöverlevnad har nyligen testats i fält med lovande resultat. Med den egenutvecklade planteringsmaskinen, BraSatt 01, vill Södra snabba på teknikutvecklingen inom skogsföryngring som har potential att bidra till stora förbättringar för skogsbruket. Södras uppdrag är att bidra ...

TV
Nya rön om ko och kalv tillsammans

Under Mjölkdagen i Alnarp förra veckan ställdes frågan om huruvida ko och kalv tillsammans kan utgöra framtidens system ute på gårdarna. I ett SLU-projekt som pågår på Lövsta kommer man snart publicera nya rön om hur kvigor uppfödda i systemet senare också fungerar som mjölkkor. ...

Torka drabbar Brasilien och därmed sojan

Nyligen kom det rapporter om att vädret förbättrats i Argentina och att sådden av sojabönor och majs nu löper på ganska normalt med sikte på en normalskörd. Nu slår i stället torkan till i Brasilien. Med för lite nederbörd för att etablera sojabönor står sådden ...

Spannmålsskörden 29 % mindre än i fjol

Årets totalskörd av spannmål beräknas till 4,2 miljoner ton, vilket är 29 procent mindre än förra årets skörd. Det visar den preliminära statistiken för skörderesultatet 2023. Totalskörden är 21 procent mindre än genomsnittet för de senaste fem åren, där 2018 med missväxt orsakad av torka ...

ANNONS