ANNONS

Rekordvinst för VW

Volkswagen-koncernen fortsätter sin lönsamma tillväxt – solida siffror för årets första nio månader

Försäljningsintäkterna ökade betydligt jämfört med föregående år till 170,9 miljarder euro under januari-september
Rörelseresultatet före engångsposter ökade till 13,2 miljarder euro
Nettolikviditeten i Fordonsdivisionen fortfarande på stabila 25,4 miljarder euro trots höga utflöden relaterade till dieselfrågan
Prognosen för 2017 som helhet: Koncernens rörelseresultat före engångsposter kommer att vara måttligt högre än det ursprungliga målet på mellan 6,0 och 7,0 procent
Resultatet före skatt ökade med 2,4 miljarder euro jämfört med föregående år till 10,6 miljarder euro
VD Matthias Müller: “Vår verksamhet är stark och vår finansiella ställning robust.”
Wolfsburg 27 oktober 2017 – Volkswagen-koncernen fortsätter sin lönsamma tillväxt och har ytterligare konsoliderat sin finansiella ställning med ett starkt tredje kvartal. Under de första nio månaderna av innevarande räkenskapsår steg rörelseresultatet före engångsposter till 13,2 miljarder euro från 11,3 miljarder euro under föregående år. Detta motsvarar en ökning med 17,4 procent. Försäljningsintäkterna under januari-september steg 6,8 procent till 170,9 miljarder euro och rörelseresultatet före engångsposter ökade också, från 7,0 till 7,7 procent.

– Delårsresultatet för perioden januari-september är mycket imponerande och understryker kundernas förtroende för våra varumärken och produkter över hela världen. Det är vi tacksamma för. Resultatet har uppnåtts genom hårt arbete från alla koncernens medarbetare, som trots de svåra utmaningar de ibland möter helt enkelt gör ett bra jobb, säger Matthias Müller, Volkswagen-koncernens VD.

Siffrorna för årets första nio månader påverkades av ytterligare avsättningar i samband med dieselfrågan. Som meddelades i slutet av september hade engångsposter på 2,6 miljarder euro redovisats för detta under tredje kvartalet. Efter engångsposter uppgick rörelseresultatet för januari-september till 10,6 (8,6) miljarder euro.

I koncernens rörelseresultat ingår inte andelen av rörelseresultatet för de kinesiska joint venture-bolagen. Detta uppgick till 3,3 (3,6) miljarder euro fram till slutet av september. Dessa bolag redovisas enligt kapitalandelsmetoden och återspeglas därför endast i koncernens finansiella resultat. Efter skatt uppgick koncernens resultat för perioden januari-september till 7,7 (5,9) miljarder euro.

– Resultatet för de första nio månaderna gör oss ganska optimistiska för året som helhet och ger oss en stark grund att bygga på. Med en nettolikviditet på cirka 25 miljarder euro i Fordonsdivisionen har vi en tillräcklig finansiell buffert. Det är dock viktigt att komma ihåg att vi bara i år har sett utflöden på cirka 14,5 miljarder euro för dieselfrågan, säger Frank Witter, Volkswagen-koncernens finansdirektör.

Witter betonade också att dieselfrågan ännu inte är över och kommer att fortsätta kräva stora ansträngningar i hela koncernen.
– Även om det fortfarande finns mycket att göra, kan vi definitivt vara nöjda med vad vi hittills har uppnått, avslutar han.

VD Matthias Müller tillade:
– Vår verksamhet är stark och vår finansiella ställning är robust. Och med vår TOGETHER – Strategy 2025 har vi en utstakad plan för framtiden som vi snabbt genomför. De senaste delårsrapporterna visar också vad vi gemensamt kan uppnå i vår varumärkesallians, även under svåra förhållanden. Om vi ​​fortsätter ett nära samarbete och utnyttjar de synergier som finns i koncernen, kommer detta att bli en avgörande framgångsfaktor under branschens genomgripande strukturomvandling.

Framtidsutsikter

Volkswagen-koncernen förväntar sig att kundleveranserna måttligt kommer att överträffa förra årets volymer under fortsatt utmanande marknadsvillkor. Utmaningarna kommer främst att uppstå i den ekonomiska situationen, intensiv konkurrens på marknaden, växelkursvolatilitet och dieselfrågan.

Volkswagen-koncernens ledning förväntar sig att koncernens försäljningsintäkter, affärsområdet personbilar och affärsområdet kommersiella fordon växer med mer än 4 procent under 2017 jämfört med föregående år. Vad avser koncernens rörelseresultat före engångsposter förutspås att försäljningsmarginalen för 2017 kommer att vara måttligt högre än det ursprungliga målet på mellan 6,0 och 7,0 procent.

Leveranser av fordon

Hittills i år, januari-september, har Volkswagen-koncernen levererat 7 806 600 fordon till kunder runt om i världen. Det är en ökning med 2,6 procent jämfört med samma period förra året.

I september levererade koncernen för första gången någonsin över 1 miljon fordon under en månad. 1,01 miljoner levererade fordon i september är en ökning med 6,6 procent jämfört med samma månad förra året.

Matthias Müller, vd VW

Relaterade artiklar