ANNONS

Restprodukter som råvara

Råvaror och restprodukter från skogen väntas få stor betydelse för framtidens klimatsmarta produktion. Grön kolfiber, bioplaster, syntetisk bensin och ”teknikpratande” förpackningar är några av framtidsprodukterna som kommer att märkas på International Wood Biorefining Week i Stockholm den 24-26 maj nästa år.

Både cellulosa och lignin, det hårda i träd, och växtceller, kan med ny teknik ge både nya material och nya förutsättningar. Lignin kan förädlas till kolfiber, en ”grön” kolfiber som kan användas i lättviktsprodukter. Med hjälp av nanoteknik går det också att framställa hållfasta, lätta och miljövänliga cellulosamaterial.

– Samhällets förväntningar på skogsindustrin är stora. Med skogsråvaran som bas kan vi skapa nya material och energiprodukter som bidrar till att lösa klimatutmaningen och ersätta fossila råvaror och bränslen. Biobaserade material och biodrivmedel erbjuder nya affärsmöjligheter, säger Mikael Hedlund, chefredaktör på Nordisk Papperstidning & Biobusiness.

Högpresterande material från skog kan användas i flera olika sammanhang. Under International Wood Biorefining Week 2016 presenteras produkter av både nanocellulosa och kolfiber.

Grön kolfiber i fordon

Bilindustrin har intresse av ligninbaserad kolfiber till karosser, inredning och batterier. Grön kolfiber skulle kunna spara både pengar och miljö i flera tillverkningsprocesser.

”Titta de snackar! – framtidens förpackningar” är en programpunkt under eventet där ökad digitalisering och inbyggda elektroniksystem utnyttjas av industrin. Här samlas skogsindustri och slutanvändare och visar det allra senaste inom elektriskt ledande cellulosa och sensorer på förpackningar.

Skogsindustrin ligger också i startgroparna för att producera så kallade avancerade biodrivmedel. Produktionssätten skulle kunna vara flera, till exempel genom förgasning eller katalytiska processer, och slutprodukterna kan gälla vägtrafik, flyg och sjöfart. Teknikutvecklingen gäller även fasta biobränslen, där målet är att reducera volymer samtidigt som energivärdet ökar i bränslet.

Skogsföretagen är en viktig del av det samlade energisystemet och kommer att spela en huvudroll i framtida förnyelsebara energisystem.

– Vi ser International Wood Biorefining Week som en viktig internationell mötesplats för hela den biobaserade industrin för kunskapsutbyte, diskussioner, nätverkande och affärskontakter i allt som rör frågor om bioekonomins innovationer och innovatörer, säger Gustav Melin, vd för Svebio.

International Wood Biorefining Week arrangeras gemensamt av Svebio, Adforum, Elmia och Nordisk Papperstidning & Business. Evenemanget inkluderar International Pulp & Paper Week, Bioeconomy Innovation Forum och World Bioenergy och bildar därmed en heltäckande mötesplats för skogsförädlingsindustrin.

VTT Techical Research Centre of Finland, ledande forsknings- och teknikbolag i Norden, och Innventia, världsledande forskningsinstitut som arbetar med innovationer baserade på råvara från skogen, är både konferenspartners till eventet.

Konferensprogrammet lanseras inom kort på eventets webbplats www.iwbweek.comig7qni4frrb2ml97idaa

Relaterade artiklar