ANNONS

Risk för stagnation och inflation

Även om mycket snurrat på förhållandevis bra under pandemin ser det nu ut som att det ska bli lite tuffare i världsekonomin. Kraftigt stigande råvarupriser och brist på komponenter medför att industrin får svårt att hålla tempot uppe. Det innebär minskad produktion samtidigt som priserna ökar och driver inflation. En del banker runt om i världen räknar med åtstramningar i penningpolitiken nu, det vill säga man trycker mindre mängd nya pengar samt höjer räntan. Så är fallet i USA, Storbritannien och Norge enligt en rapport från Danske Bank. I Danmark, Sverige och den Europeiska Centralbanken avser man inte vidta några åtgärder just nu.
Minskad tillväxt i kombination med inflation är inget en finansminister önskar sig men med tanke på hur sedelpressarna gått varma i nästan hela världen under pandemin i kombination med kraftigt ökande fastighetspriser och börskurser finns det nu således bankanalytiker som räknat ut att det byggs upp en gigantisk bubbla som en eller annan dag spricker.

Relaterade artiklar