ANNONS

Samordning bland mässor

Adforum, världsledande arrangör av mässor för massa- och pappersindustrin, och Elmia, som bland annat arrangerar mässor inom bioenergisektorn, har tecknat avtal om att sammanföra sina mässor för att skapa en stark och tidsenlig mötesplats för innovationer och nya användningsområden för råvaror från skogsindustrin. Med start 2016 arrangerar de tillsammans International Wood Biorefining Week den 24-26 maj på Stockholmsmässan.

– Det kommer att bli ett långsiktigt samarbete tillsammans med våra gemensamma samarbetspartners. Skogsindustrin är inne i en mycket stark förändring där synergier och integration mellan olika områden inom industrin blir allt viktigare. Våra kunder har länge önskat färre, mångsidigare, större och framför allt tidsenligare mötesplatser inom industrin där de kan träffa relevanta samarbetspartners och kunder. Nu kan vi äntligen erbjuda detta, säger Marcus Bergström, vd för Adforum.

De tre event som ingår i International Wood Biorefining Week är International Pulp & Paper Week, World Bioenergy och Bioeconomy Innovation Forum.

International Pulp & Paper Week fortsätter traditionen av mässor för massa-och pappersindustrin, som arrangerats av Adforum sedan 1968. Det senaste evenemanget hölls i samarbete med en svensk organisation inom massa och paper i Stockholm 2011 och samlade då 650 utställande företag från 30 länder samt nära 10 000 besökare från 56 länder.

Integrerad processindustri

World Bioenergy har arrangerats sedan 2004 av Elmia i samarbete med Svenska Bioenergiföreningen (Svebio), en av världens ledande bioenergiföreningar, och under tio år varit en viktig marknadsplats för leverantörer och köpare av produkter, teknik, tjänster och kunskap inom bioenergisektorn.

– Tack vare Sveriges ledande position inom bioenergiområdet har World Bioenergy kunnat utvecklas till ett globalt arrangemang med deltagare från 80 länder. När vi startade World Bioenergy låg tillväxten i restprodukter från skogsavverkningar och sågverksindustri. I dag ser vi ett helt nytt läge med en pappers- och cellulosaindustri som investerar kraftfullt i riktning mot en integrerad processindustri där bioenergin blir en allt viktigare del i produktmixen, säger Torbjörn Johnsen, ansvarig för Elmias skogsmässor.

Biobaserade produkter

Bioeconomy Innovation Forum är ett nytt event för nya och innovativa produkter från skogsindustrin. Fokus ligger på bioplast, textilfibrer, nanocellulosa, kolfiber, förpackningar, biokemikalier och träkonstruktioner. Här möter utställarna inte bara besökare från skogsindustrin, utan även från andra industrier med intresse för biobaserade produkter.

– Där kommer vi även att bjuda in besökare från andra tillverkande industrier med intresse för skogsindustrins hållbara klösningar. Det är viktigt att skapa en dialog mellan olika industrier, och skogsindustriföretagen får träffa sina kunder. På tidigare event inom industrin har de främst träffat sina leverantörer och egna anställda, säger Marcus Bergström.

Integrerade konferenser

De tre mässorna kommer 2016 att arrangeras parallellt i samma hall på Stockholmsmässan och även konferenserna kommer att vara integrerade i mässorna. Bland medarrangörerna till mässorna finns bland annat Nordisk Papperstidning & Biobusiness, som ägs av mediaföretag Mentor Communication.

Svebio, VTT Technical Research Centre of Finland, ledande forsknings- och teknikbolag i Norden, och Innventia, världsledande forskningsinstitut som arbetar med innovationer baserade på råvara från skogen, är alla konferenspartners till International Wood Biorefining Week.

– Skogsindustrin blir allt bredare i dag och det känns bra och viktigt att vi tillsammans nu kan erbjuda kunderna en marknadsplats där alla intressenter kan mötas och nya samarbeten och affärer uppstår. Sverige och Finland har en särställning när det gäller utveckling mot ett biobaserat samhälle och motorn i den här utvecklingen är skogen och skogsindustrin. Det känns helt rätt att vi nu förlägger det nya gemensamma internationella eventet i Stockholm, säger Torbjörn Johnsen.

Adforum grundades 1968 och är världsledande arrangör av utställningar för massa- och pappersindustrin. Genom åren har företaget arrangerat världens största massa- och pappersutställningar i Stockholm och Helsingfors, samt i Kina och Indien. Adforum ägs av Stockholmsmässan och Finlands Mässa.

Elmia AB i Jönköping är ett av Nordens ledande mässföretag och arrangerar årligen olika mässor inom en rad affärsområden, inklusive konferenser, kongresser och event. Elmia arrangerar världens största internationella skogsmässa Elmia Wood, Nordens största skogsmässa SkogsElmia och den internationella bioenergimässan World Bioenergy.v4a35s8xrtuvpwykk85n

Relaterade artiklar