ANNONS

Samtalsstöd för lantbrukaren i torkan

Torkan har redan fått stora konsekvenser för landets lantbrukare. Lager som ska räcka över vintern töms i förtid, verksamhetens finansiering blir ansträngd och många svåra beslut måste fattas. Nu erbjuder Länsförsäkringar samtalsstöd utan kostnad till de som drabbats, även till den som inte har någon försäkringsskada som ersätts av Länsförsäkringar eller Agria.

Länsförsäkringars samtalsstöd ges direkt via telefon. Vi hjälper till med råd och vägledning vid psykologiska, psykosociala, juridiska och ekonomiska frågor till dem som drabbats, säger Johan Litsmark, naturskadespecialist på Länsförsäkringar;

– Det är oerhört viktigt att den som drabbats av en sådan här händelse snabbt får professionell hjälp med att hantera situationen.

Länk till sidan. https://www.lansforsakringar.se/bergslagen/lantbruk/forsakring/forebygga-skador/torkan-2018/

Här nedan följer några tips för att minska risken för brand

  • Kontrollera brandsläckningsutrustning på maskiner och traktorer
  • Blås regelbundet rent maskiner från damm och skräp och håll maskinerna fria från ansamlade oljeläckage
  • Fyll behållare med vatten och ha det lätt tillgängligt vid sidan av åkern
  • Kontrollera din släckutrustning
  • Ring för en försäkringsgenomgång om du inte gjort det under senaste året

Foderbrist

  • Kontakta ditt försäkringsbolag för att få rådgivning i hur du bör hantera ditt försäkringsskydd om ditt företag drabbas av brist på bete eller foder som medför att du behöver flytta dina djur till marker som inte är dina egna eller minska ner antalet djur.
  • Det finns flera goda initiativ för att djurägare ska få tillgång till marker som annars inte skördas. Kontakta LRF eller Länsstyrelsen så kan de leda dig vidare.
  • Vid användning av andra typer av foder än de som djuren är vana vid, tänk på att beräkna foderstaten så att det inte uppstår någon näringsbrist eller något strukturproblem. Hjälp med beräkningar kan du få från de olika husdjursrådgivningstjänsterna eller från foderföretagen.

Vad täcker försäkringen vid skogsbrand?

Vi har samlat de vanligaste frågorna kring hur dina försäkringar täcker skador som uppstår vid en skogsbrand.

https://www.lansforsakringar.se/bergslagen/privat/forsakring/forebygga-skador/naturskador/skogsbrand/hur-galler-forsakringen-vid-skogsbrand/

Relaterade artiklar