ANNONS

Satsa på animalieproduktion nu

Svensk animalieproduktion kan mycket väl ha en ljus framtid. Allt hårdare djurskyddsregler och även begränsningar för att minska miljö- och klimatpåverkan i övriga länder i Europa kan sannolikt få mycket positiva effekter för djurhållning i Sverige.

I Sverige har vi sedan decennier mycket hårdare djurskyddsregler jämfört med i resten av världen, något svenska lantbrukare fått betala ett mycket högt pris för. Nu finns det dock möjligheter att dra fördelar av detta då svenska animalieproducenter redan gått igenom stålbadet, anpassat sig till kostnaderna och nu enbart kan titta på när nya regelverk rullas ut och ökar kostnaderna för lantbrukare i vår omvärld.

När det kommer till miljö och klimat står sig även svensk animalieproduktion väl. Sverige är ett stort land geografiskt och det finns gott om rent vatten jämfört med i andra länder. Sverige har överskott på foderspannmål och skulle kunna producera mer foder.
När nu priset på spannmål och oljeväxter faller förbättras kalkylen för animalieproduktion.

Minskat importtryck

Även om det är en trend att allt fler väljer allt mer vegetabiliska alternativ på tallriken finns efterfrågan där även framåt, då Sverige inte är självförsörjande på kött. Med en allt kostsammare animalieproduktion i andra länder minskar även importtrycket av billigare köttprodukter framöver. Även den svenska kronans försvagning är till fördel för svenska animalieproducenter då importerade alternativ stiger i pris.

Lantbrukare som dragit ner på animalieproduktionen den senaste tiden och har produktionskapacitet bör genast öka. Lantbrukare som inte har tomma byggnader men som säljer spannmål bör överväga att investera i animalieproduktion.
En utbyggnad av animalieproduktionen kan även med fördel ske i kombination med solceller så att den nya driften blir självförsörjande på elektrisk energi. Därmed elimineras en risk i kalkylen.

Även om priset på mjölk fallit en hel del under årets första tre månader ligger det ändå på en okej nivå i förhållande till nuvarande energi- och spannmålspris samtidigt som priset på kött inte ser ut att falla. Tvärt om stiger priset på griskött ute i Europa och då är det rimligt att det svenska också står sig.

Räntan står i fokus

Räntan är jokern i leken och ingen vet hur mycket den stiger till och om och när den sedan faller tillbaka.  Men vi som varit företagare i 40 år vet att det gå att hantera betydligt högre räntor än vad vi har i dag. Kalkylen visar ju vid vilken ränta affären går ihop och stämmer den med dagens nivå är det ju bara att köra. Klarar man det men inte mer är det lämpligt att binda men kan man tåla ökad ränta kan det vara bäst med rörligt.

Just nu ligger 12 månaders räntan 0,45 procent över 5-åringen och 0,5 procent över rörligt. Marknadsräntan ser ut att ligga i topp om 1,5 år från i dag. Det är ett tecken på att marknaden tror att räntan stiger med minst 0,5 till 1,0 procent till nu och sedan faller tillbaka. Men även om fyra år är bedömningen att den ligger kvar på nuvarande nivå. Så att binda räntan i fem år borde vara rätt.
Läs tidigare debattartiklar om räntan genom att klicka här.

Relaterade artiklar

En kommentar om “Satsa på animalieproduktion nu”

  1. Biologen

    Att säkra ett av de näringstätaste livsmedel vi kan är inte bara miljösmart. Hälsomässigt är det rent fantastiskt. MEN…. Det innebär att Sveriges djuruppfödare tar av foliehattar och börjar bry sig om mångfald och fungerande ekosystem. Gräs, klöver och ört växer av sol och regn helt i samklang med naturen. Att odla näringsfattiga vegetabilier i konstgödning och besprutning för mat åt betande och skadedjuret Homosapiens är då inte att tänka med huvudet. Finns inget kommersiellt odlat som innehåller bråkdelar av vitaminerna och mineraler VS just animalier från uteslutande bete av gräs, klöver och ört. Kanske dax att förstå hur miljöbovar dödar ekosystemet och allt som lever här med gruvdrift, fossila ohållbara tekniklösningar som genererar fossila växthusgaser som aldrig försvinner. Man trodde alla visste hur exemplariskt “förloppet” gagnar livet i jorden och den fotosyntes den ger.
    Att samverka helt i samklang med naturen är ända vägen för ett fortsatt liv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.