ANNONS

Sen vår sänder priserna uppåt

Den senare våren, denna växtodlingssäsong, kommer sannolikt att höja priset på vissa lantbruksprodukter. Anledningen är att en sen vår normalt ger något lägre skörd. Framförallt kan en prisökning på matpotaits vara aktuell 2010.
När nu snön försvinner är det tid att se över de höstsådda grödorna samt vallarna.
I vallarna kan det förekomma dött gräs och då bör man så om eller så i med nytt gräsutsäde. I Skåne har man redan kommit igång med viss bättringssådd av vall dessa dagar på lättare jordar. Det verkar även som om vårbruket är på gång och i slutet av denna veckan är det några lantbrukare som planerat att så korn.
Höstgrödor som raps och vete väntar nu på värme men det är en god idé att försöka komma ut med en startgiva kvöve så fort det bär.
En intressant gröda är åkerbönor. Åkerbönor kan även sås på hösten och det har man provat i Danmark. Lantbrukare Hans Jörgensen på Djurland i Danmark sådde en tysk sort av åkerbönor hösten 2009 och dessa har visat sig klara vintern och snön riktigt bra.

Relaterade artiklar