ANNONS

Spruta rätt på hösten

Det är ofta sämre förhållanden vid växtskyddsarbete på hösten än på våren. När höstspannmålen ska behandlas mot ogräs är dagarna korta och vädret inte alltid det bästa. Eftersom det ofta kan vara ganska blåsigt ska man välja teknik för minimal vindavdrift och därför ska man minska körhastigheten, hålla rampen nära marken, minska arbetstrycket samt om möjligt köra i vindriktningen.
På jordar med manganbrist är den även en god idé att tillföra mangan i samband med ogräsbehandlngen eftersom mangan förbättrar övervintringsförmågan i höstspannmål.

Relaterade artiklar