ANNONS

Starkt resultat och fortsatt god tillväxt

Landshypotek Bank visar ett starkt resultat för 2018. Banken fortsätter att växa både i kundantal och i volym. Den nya affären med bolån till hus märks allt tydligare i resultatet. Landshypotek Bank  fortsätter sin utvecklingsresa mot att bli en bredare bank för allt fler och utmanar som en annorlunda bank på svensk bankmarknad.

Rörelseresultatet för året uppgick till 387,6 (339,2) miljoner kronor. Exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick rörelseresultatet till 370,4 (387,3) miljoner kronor.

Både utlåning och inlåning fortsätter att öka. Banken har nu 72,5 (68,5) miljarder kronor i utlåning och 14,1 (12,7) miljarder kronor i inlåning. Under det fjärde kvartalet nådde banken drygt 3,7 miljarder kronor i utlåning till bolån.

– När vi nu summerar 2018 är det med ett bra resultat och tillväxt, men också med stark utveckling för framtiden. Vår kapacitet för intjäning och resultatgenerering är starkare än tidigare år. Vi fortsätter att växa som jord- och skogsbrukarnas bank. Vår satsning på bolån är långsiktig men börjar redan ge ett positivt bidrag till resultatet, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

Kostnaderna ökar enligt plan och uppgick under året till 425,8 (402,5) miljoner kronor. Banken har ökat affärsutvecklingsaktiviteten och antalet medarbetare, dels för att hantera de nya bolånekunderna, dels för att fortsatt kunna stärka banken som helhet.

– Vi utvecklar oss utifrån det vi har och det vi står för. Steg för steg blir vi en bättre bank för allt fler kunder och fortsätter med det växa som utmanare och annorlunda bank på svensk bankmarknad, tillägger Per Lindblad.

För många av bankens kunder har året präglats av sommarens torka. Som jord- och skogsbrukarnas bank har banken haft tät dialog med kunderna, gjort individuella bedömningar och tillsammans med kunderna hittat de bästa lösningarna.

Utifrån resultatet har bankens styrelse beslutat att ett koncernbidrag på 158 miljoner kronor lämnas från banken till den ekonomiska föreningen, som samlar lånekunderna inom jord och skog som medlemmar. Koncernbidraget möjliggör föreningens verksamhet och en utdelning till medlemmarna, det vill säga Sveriges jord- och skogsbrukare.

I delårsrapporten går det att läsa mer om resultatet och även om vad som sker i omvärlden på finans- och bolånemarknaden och inom jord- och skogsbruksnäringarna.

Denna information är sådan information som Landshypotek Bank AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 januari kl. 09:00 CET.

I korthet:
Januari – december 2018
jämfört med januari – december 2017
• Rörelseresultatet uppgår till 387,6 (339,2) mnkr.

• Det underliggande rörelseresultatet, resultatet exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner, uppgår till 370,4 (387,3) mnkr.

• Räntenettot uppgår till 799,0 (800,4) mnkr.

• Kostnaderna uppgår till 425,8 (402,5) mnkr.

• Kreditförluster netto uppgår till 8,0 (12,5) mnkr.

• Utlåningen uppgår till 72,5 (68,5) mdkr.

• Inlåningen uppgår till 14,1 (12,7) mdkr.

Juli – december 2018
jämfört med juli – september 2018
• Rörelseresultatet uppgår till 89,0 (100,7) mnkr.

• Det underliggande rörelseresultatet, resultatet exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner, uppgår till 88,9 (102,8) mnkr.

• Räntenettot uppgår till 208,5 (204,5) mnkr.

• Kostnaderna uppgår till 105,3 (101,5) mnkr.

• Kreditförluster netto uppgick till 15,4 (1,4) mnkr.

• Utlåningen uppgår till 72,5 (71,5) mdkr.

• Inlåningen uppgår till 14,1 (13,7) mdkr.

 

Relaterade artiklar