ANNONS

Betkampanjen är i full gång

Nordic Sugar har tagit fram en ny app för svenska betodlare.
I den finns leveransplan och lantbrukaren kan se exakt när lastbilen lämnar sockerbruket i Örtofta och är på väg ut till gården. Där finns även löpande information under kampanjen av data som renhet, sockerhalt med mera.
Nordic Sugar ger även tips inför årets betskörd och skriver följande:

Strategi vid planering av upptagning
Strategin bör vara att spara de bästa fälten till senare och ta upp de sämsta fälten först. Bra fält har den största möjligheten till hög tillväxt medan dåliga fält, påverkade av exempelvis bladsvampar, ogräs, nematoder, borbrist inte har lika stor potential och inte heller är lämpliga för lagring.

Ta upp betorna under bra förhållanden
Detta är jätteviktigt både för att undvika markpackning och för att skapa bra förutsättningar för en bra lagring. En bra lagringsbeta ska vara hel, torr och ren nog. Tas betorna upp under bra förhållanden kan man vara skonsam mot betorna i upptagaren samtidigt som betona är tillräckligt rena. Mindre jord på betorna innebär bättre luftcirkulation i lagret och sockerförlusterna blir därmed lägre. Den förlorade tillväxten på grund av tidigare upptagning kompenseras av en bra upptagning och lagring.

Att tänka på vid upptagning av fält med mycket ogräs
I år finns det flertalet fält där ogräsbekämpningarna inte har räckt hela vägen. Raps och trampört är de största problemogräsen i år. Det är viktigt att rensa bort så mycket ogräs som möjligt redan vid upptagningen. Får vi in mycket ogräs till fabriken skapar det stora problem i driften, det är framförallt i bettvätten men även i skärmaskinerna som kapaciteten begränsas.

Trampört kommer ofta upp i maskinen i ”bunkar” och är inte lätt att rensa bort då den är lätt och flyter ovanpå betorna. Hos de självgående upptagarna som har rullar i bordet kan en del rensas bort där. För att lyckas med det går det inte att ha för mycket jord på rullarna. Vid mycket jord kommer trampörten att hamna ovanpå jorden och rullarna har ingen möjlighet att rensa bort den. En annan möjlighet är att öppna grindarna i rouletterna, för att försöka rensa bort trampörten där. Dock lägger sig oftast trampörten ovanpå betorna och i så fall kommer trampörten att följa med betorna upp i tanken på upptagaren och inte rensas bort i rouletterna. Fält med mycket trampört kan man med fördel vänta med att ta upp tills trampörten vissnat ner för att minska problemen.

För att minska mängden raps som hamnar i betstukan och sedan kommer vidare in på fabriken kan det gå att sänka slaghacken och slå av en del där, rapsrötterna kommer dock fortfarande att komma med upp och orsaka problem. En del av rapsplanorna kan rensas ut i rouletterna genom att grindarna öppnas.

Sammanfattningsvis vid upptagningen av betfält med mycket ogräs:

  • Kör sakta för att inte få upp för mycket material.
  • Mindre material i maskinen gör det möjligt för upptagaren att rensa bort en större mängd ogräs.
  • Finns det reverseringsrullar i upptagaren, försök att ha den till.
  • Ha grindarna öppna för att rensa bort ogräs i rouletterna, men se upp så att inte betspillet blir för stort.

De flesta betor rensas innan de når fabriken. Renslastarna kan rensa bort delar av ogräset, men även här gäller det att inte få upp för mycket material på bordet åt gången då det är där den största rensningen sker.

Underlaget och stukan
För att lastmaskinisten ska kunna göra ett bra jobb vid leverans är det viktigt att upplaget är bra. Tänk på att lagra betorna på ett underlag som klarar nederbörd efter upptagning. En nyupptagen betvändteg erbjuder oftast det torraste underlaget eftersom betorna har en oerhörd förmåga att ta upp vatten så länge de växer. Lägger man betorna på stubb eller på en gräsvall riskerar man att få hjulspår under stukan och de betorna kan man inte plocka upp vid lastning.

EXEMPEL Förlorade betor i djupa spår

  • 710 mm däck och 15 cm djupa spår = 1,4 % av betmängden förlorad i spåren. Kostnad cirka 3600 kr per 100 meter stuka
  • 710 mm däck och 20 cm djupa spår = 1,9 % av betmängden förlorad i spåren. Kostnad cirka 4900 kr per 100 meter stuka

Lastas betorna med renslastare ska man undvika långliggande gräs som underlag. En gammal grässvål riskerar att komma med upp i maskinen då den inte faller sönder utan stora sjok av gräs kan hamna på lastbilen. Renslastaren samlar in betorna med en vals som arbetar några centimeter ner i marken vilket gör att underlaget fräses sönder.

Att tippa betorna direkt med upptagaren ger ett bra resultat eftersom man då undviker spårbildning både under och längs med stukan. Tippas betorna med fältvagn är det viktigt att inte backa upp för långt i stukan vid tippning för att undvika att betor klyvs/krossas.

Håll betorna torra!
Överväg att använda TopTex även på betor som ska levereras innan TopTexersättning betalas ut. Torra betor ger högre sockerhalt, mindre lagringsförluster och inte minst högre renhet eftersom rensverket/renslastaren kan göra ett betydligt bättre jobb när jorden på betan är torr. Tänk på att TopTexen ska ligga på så nära inpå leverans som möjligt. Får man in vatten i stukan strax innan leverans är nyttan med fiberduken till stor del ogjord eftersom jorden på betorna då blir blöt igen.

Relaterade artiklar