ANNONS

Stora torkningskostnader för kärnmajs

Kärnmajs till mognad kan inte konkurrera med vete på bra jord. Anledningen är för stor torkningskostnad. Avkastningen på kärnmajs kan ligga i nivån 10 ton per hektar och är ett bra fodermedel, som ibland betingar ett betydligt större pris än foderspannmål, samtidigt som odlingskostnaden är mindre än för vete. Men problemet är att majsen inte kan tröskas under 35 procents vattenhalt på våra breddgrader och därmed blir kalkylen inte så bra totalt sett jämfört med vete.
En som kommit fram till detta är Helge Danneskiold-Samsø, lantbrukare i Danmark. I en intervju i Effektivt Landbrug berättar han att han efter fyra års odling av kärnmajs kommer att upphöra med grödan.
En av orsakerna till beslutet är att man upplevt mer extremt väder de senaste åren med stora mängder nederbörd vid fel tidpunkt samt till att hans jordar ger bra avkastning när det gäller vete.
På lättare jordar där spannmål ger liten skörd konkurrerar majsen betydligt bättre, även om torkningskostnaden är stor.

Relaterade artiklar