ANNONS

Testa inte bara sprutan

Att funktionstesta växtskyddssprutan är det många lantbrukare som gjort i decennier och på senare år har det varit ett lagkrav. Men att testa gödselspridaren är egentligen lika viktigt men inte lika vanligt.

Det är Greppanäringen som slår ett slag för vikten av att testa gödselspridaren, oavsett om den sprider med ramp eller tallrikar.
Greppanäringen skriver så här:

En förutsättning för att du ska nå ett bra resultat när du sprider mineralgödsel är att spridaren är rätt inställd. Instruktionsboken ger dig en bra grund, men slitage och variationer i gödselmedlens egenskaper påverkar också resultatet vid spridning.

Den bästa lösningen för att få ett bra spridningsresultat är att testa spridaren i fält med det aktuella gödselmedlet. Testet genomför du och rådgivaren genom att ställa ut ett antal spridarbackar. Backarna har rådgivaren med sig men vill du göra ett eget test kan du köpa backar från flera olika leverantörer. Det finns också organisationer som lånar ut backar.

Utifrån hur mycket gödning som hamnar i backarna räknar rådgivaren fram en så kallad variationskoefficient. Variationskoefficienten är ett mått på spridningsjämnheten. Hur den beräknas kan du läsa mer om nedan och i Rekommendationer för gödsling och kalkning 2024 Länk till annan webbplats.. Om variationskoefficienten är över 15 % bör du få hjälp att justera spridaren för att få ett bättre spridningsresultat. Skördeförlusterna ökar när ojämnheten vid spridning (variationskoefficienten) ökar.

Spara pengar med en fungerande gödselspridare
Som exempel kan vi räkna på en gård som lyckas sänka sin variationskoefficient från 20% till 12%. I det fallet går vi från en skördeförlust på ca 1,5% till en förlust på ca 0,5%. Utgår vi då från en skörd på 7 500 kg/ha och ett vetepris på 2,5 kr/kg så är denna minskning av förlusten värd ca 200 kr/ha.

Relaterade artiklar