ANNONS

Rätt tidpunkt för flytgödsel till vårsäd

Det är enklare att finna en dag då det är goda förhållanden för flytgödselspridning än för sådd av vårsäd. Därmed är det många lantbrukare som sprider flytgödsel ganska långt innan den slutliga jordbearbetningen och sådden. Men danska försök har visat att effekten av flytgödseln blir bättre ju närmre såtidpunkten gödseln sprids, helst ska det ske dagen före sådd. Hinner man inte med det är det bättre att sprida flytgödseln direkt efter uppkomst.

Relaterade artiklar