ANNONS

Tillväxten är igång

Äntligen har värmen kommit och tillväxten startat på allvar. Spannmål och oljeväxter har börjat ta upp kväve skriver Yara i dagens nyhetsbrev och fortsätter: Vi har nu börjat mäta höstvetets kväveupptag. Vi mäter i de fältförsök med kvävegödsling som ligger ute över hela höstveteodlande området. Bestånden är alla sent utvecklade och vi har bara mätt i, de fem sydligaste, längst utvecklade så här långt. Alla fält är ännu i bestockningsstadie och varierar stort i täthet. Det finns allt från väl bestockade fält med flera stora skott per planta till fält som är obestockade eller bara har ett litet sidoskott per planta.

Relaterade artiklar