ANNONS

Toppresultat för Agco när maskinerna blir dyrare

Den multinationella lantbruksmaskintillverkaren Agco redovisar ett rekordresultat för år 2023. Omsättningen blev 14,4 miljarder dollar och vinsten 1,17 miljarder dollar.

Såväl omsättning som vinst ökade jämfört med år 2022, plus 13,9 respektive 31,7 procent, trots att volymen minskade.
Att vinsten därmed kan öka så mycket kan förklaras med att maskintillverkare höjde priserna på traktorer och lantbruksmaskiner under slutfasen av pandemin, då de till följd av långa leveranstider behövde ta höjd för icke kända kostnadsökningar, kostnadsökningar som inte blev alls så stora som förväntat.
Lantbruksnytt besökte i går en tillverkare av fälgar, som levererar till i stort sett alla lantbruksmaskintillverkare i västvärlden. De konstaterade att kostnaden för stål och el, de viktigaste kostnadsposterna i deras produktion, varit uppe och vänt på rekordnivåer mellan åren 2022 och 2023, men i dag är nere i samma priser som år 2019, före pandemin. Det samma gäller sannolikt för det mesta som går åt för att tillverka en traktor eller lantbruksmaskin, men traktorn säljs i dag för ett betydligt högre pris jämfört med år 2019, och priset lär inte falla tillbaka.
I höstas kom John Deeres resultat, de har brutet räkenskapsår som sluter den 31 oktober, och de redovisade en vinst på 7,13 miljarder dollar, plus 19,6 procent, och den 14 februari i år släpper CNH Industrial sitt resultat.
Tillverkare av lantbruksmaskiner är inga undantag. I stort sett alla tillverkande industriföretag höjde sina priser kraftigt till följd av kostnadsökningar i produktionen, men låter priserna ligga kvar även när produktionskostnaden minska.

Relaterade artiklar