ANNONS

Turbulent gödselmarknad

Ser man til de senaste fyra åren kan man konstatera att avgörande för lönsamheten i växtodlingen är att köpa insatsvarorna och sälja det man producerar på åkrarna vid rätt tillfälle och till rätt pris. I en fungerande marknad, vilket vi nu börjar få i lantbruket, följer priser varandra. När spannmålenspriserna går upp stiger även priserna på insatsvaror och tvärt om. De följer naturligtivis inte varandra slaviskt eftersom tillgång och efterfrågan hela tiden varierar mellan olika produkter.
Även om skörden av 2010-års grödor knappt är påbörjade är det nu hög tid att planera för växtodlingen 2011. Bland annat gäller det att ta beslut om vilka grödor som är lämpliga att odla 2011 med tanke på priset. När man bestämt sig för vilka grödor man ska odla räknar man fram sitt behov av handelsgödsel. Då är det lämpligt att leta fram några gödselfakturor ett antal år tillbaka i tiden och jämföra priserna man köpt gödsel för år efter år.
Begär därefter in priser nu på gödsel och se hur detta ligger till. Om priserna är lägst nu eller till våren är omöjligt att säga. Det som påverkar är gödselmedelstillverkarnas strategi. De försöker naturligtivs att producera så nära marknadens krav som möjligt utan att det blir överproduktion. Klarar de det stiger sannolikt priserna om efteerfrågan inte minskar. Fortsätter spannmålspriserna att stiga i värlen kommer efterfrågan på gödsel att öka. Skulle det produceras för mycket gödsel, jämfört med vad marknaden efterfrågar, sjunker i stället priset på gödsel.
En intressant produkt som inte varit aktuell de senaste åren för svenk växtodling är Kalksalpeter. Den har under flera år varit för kostsam för våra odlingar. Nu är den tillbaka i en normal prisnivå,9:16 kronor per kg N. Vi ställde frågan om kalksalpeter åter var intressant i svensk växtodling och av 142 svar blev resultatet; 41 procetn ja, 39 procent nej och 20 procent vet ej.
Läs mer om gödselmarknaden här.

Relaterade artiklar