ANNONS

Tornum utvecklar verksamheten


Tornum AB har förvärvat samtliga aktier i Mundus Maskin AB – en svensk leverantör av spannmålsutrustning till framförallt svenskt lantbruk och dess industri.

Mundus är sedan lång tid tillbaka ett företag som varit på Tornums förvärvsönskelista då vi sett ett bra komplement till Tornum-koncernen, både marknads- och produktmässigt, säger Tornums vd Per Larsson.

Vi har genom vår breda kompetens och långa erfarenhet skapat innovativa lösningar och en mycket bra marknadsposition, säger bolagets tidigare ägare Jens Lundgren.

Mundus har under åren utvecklat en egen och mycket uppmärksammad energioptimerad torkstyrning, NMC (Natural Moisture Control), en processtyrning som ligger helt rätt i tiden. I korthet innebär det att det PLC-styrda processystemet torkar, övervakar och underhåller spannmålen med minsta möjliga energiåtgång samtidigt som NMC-systemet säkerhetsställer den högsta kvalitén på råvaran.

NMC-styrningen kompletterar Tornums egna anläggningsstyrning och dess torkstyrning IDC mycket väl. Bägge bolagen kan erbjuda den styrning som passar varje individuellt projekt och kund på allra bästa sätt.

Vi såg Tornum AB som en långsiktig och värdeskapande köpare av bolaget och vi är fullt övertygade om att det kommer att bli oerhört positivt för såväl bolagets anställda som för bolagets kunder, säger Mundus tidigare ägare Jens Lundgren.

Tornum och Mundus kommer båda få en bredare produktportfölj och en ännu större marknadsnärvaro, samt ytterligare spetskompetens som stärker bolagens marknadsledande position i Sverige, avslutar Per Larsson.

Relaterade artiklar