ANNONS

Väderomslaget tär på lusen

Det har på flera håll i landet varit en mycket mild höst med stor tillväxt i höstgrödorna. Detta har även medfört ökad population av bladlöss som ni i viss mån försvinner när det blir kallare.

Bladlöss sprider virussmitta i höstspannmålen på hösten och skadorna framträder inte helt synligt förrän på våren. Höstkorn kan bli totalförstört och även vete kan få omfattande skördenedsättning. Därför bekämpar många lantbrukare höstspannmål mot löss, framförallt i tidigt sådda fält.
Men vad händer när det blir kallare?
Enligt försök dör hälften av alla havrebladlöss vid -0,5°C medan det behövs ner mot 8 minusgrader för att hälften av alla sädesbladlöss ska dö.
Gäss på höstspannmålen i september och oktober är normalt inget lantbrukaren önskar sig, men i år kan det till och med varit till fördel. Av gäss hårt betad höstvete i slutet av september och början av oktober har växt till sig fram till månadsskiftet oktober/november igen då det varit varmt och många gånger soligt. Denna åtgärd av gässen har även kraftigt reducerat antalet bladlöss.

Relaterade artiklar