ANNONS

Vallfröpriset upp 50 procent

Danska DLF Trifolium ökar priserna med 50 procent på de flesta vallfröer.
Vallfrö har varit utsatt för marknadskrafterna längre än övriga lantbruksprodukter och prissvängningarna följer inte alls med spannmålspriserna.
När spannmålspriset gick upp till en topp år 2007 låg priserna för vallfrö kvar på en låg nivå. Höjningen kom först 2008 och då gick priset på spannmål ner. 2010/2011 var vi återigen i en period med höga spannmålspriser, men det märktes inte vad gäller vallfrö. Nu är det en svag press nedåt på spannmålen och då svarar vallfröerna med att stiga hela 50 procent.
Birthe Kjærsgaard, avdelningschef på Trifoliums anläggning i Ringsted berättar att försäljningen av vallfrö gick ner kraftigt under finanskrisen vilket inneburit att volymerna legat 30 procent under det normala 2009 och 2010.
– Nu märker vi av en uppgång och 2011 och 2012 kommer att bli bra med en kvantitet på över 100 000 ton frö per år för vår del, säger Birthe Kjærsgaard.
DLF Trifolium är världens största aktör vad gäller vallfrö och de säljer 30 procent av hela världens vallfröbehov och hela 50 procent i Europa.
Det innebär att de skördar man tar in, framförallt från danska odlare, går på export till 95 procent. Av detta säljs 70 procent i Europa och 30 procent i resten av världen.
– Vi har sorter som passar överallt utom vid ekvatorn.
DLF Trifolium är en ekonomisk förening, ägd av lantbrukare som odlar frövall. Odlingarna sker på kontrakt och arealen är till 2011 cirka 65 000 hektar.
– Vi har även svenska odlare som kontrakterar och får betalt i danska kronor.
För att odla vallfrö till DLF Trifolium måste man kunna torka, rensa, lagra och leverera fulla långtradare. Därmed kan inte arealerna vara för små.
DLF Trifolium arbetar med ett femtontal arter och inom dessa många sorter. Totalt har man cirka 300 artiklar i sin portfölj.
Anledningen till att finanskrisen slog så hårt är att av produktionen går hela 40 procent till kunder utanför lantbruket. Det är till golfbanor, parker, gräsremsor vid vägar och runt hus dessa kvantiteter går.
– Försäljningen till dessa ändamål rasade fullständigt hösten 2008.
För att hela tiden ha rätt arealer och därmed volymer som passar efterfrågan har DLF Trifolium 25 odlingsrådgivare som är i ständig kontakt med lantbrukarna. Man bestämmer vilka sorter som ska odlas och uppmanar odlare att köra upp vallar som är i sämre skick då efterfrågan minskar.
Bland de svenska odlarna är det framförallt ängsvingel, timotej och rödklöver som gäller.
Efterfrågan på rödklöver är i ökande. Anledningen är att mjölkproducenterna arbetar allt hårdare med grovfoderproduktionen för att bli mer och mer självförsörjande på foder. Med rödklöver i vallen kan man ersätta en del kostsamt proteinfoder.
I en nyligen lämnad rapport från den danska Videncentet for Landbrug konstateras att en mjölkproducent kan öka vinsten per ko med 4 000 svenska kronor per år genom att bli en bättre grovfoderproducent.
– Det gäller då att ha rödklöver i vallen och ta minst fyra och helst fem skördar per år för att få ut mesta möjliga fodervärde från arealen.
Vallarna får inte heller ligga för länge och utvintrar rödklövern blir det inte bra.
När mjölkproducenter tittar på effektiviseringar vad gäller grovfodret kommer det gärna in majs i växtodlingen. På frågan om det är ett hot mot DLF Trifolium menar Birthe Kjærsgaard att så inte är fallet.
– Vi arbetar inte med majs, men säljer majsutsäde från en fransk firma.
DLF Trifolium har dotterbolag i åtta länder runt om i världen för sin försäljning.
Vallfröodling är behäftat med större risker än spannmålsodling. Sent mognande sorter kan vara besvärliga att skörda, ett kraftigt regn kan slå grödan till marken och blåst kan tröska ur fröna så de faller till marken.
För att ge en bild över prisnivån kostade rödklövern cirka 28 kronor, timotej 14 kronor, rajgräs 11 kronor och ängsvingel 12 kronor per kg under 2008/2009. Ett år senare var priset 19, 9, 8 respektive 7 kronor per kg för de fyra arterna i tur och ordning. Priserna avser svenska kronor och ett snitt mellan alla sorter inom arten.

Birthe Kjærsgaard, avdelningschef för DLF Trifolium i Ringsted.

Trifoliums årsproduktion är drygt 100 000 ton vallfrö vilket ger en årlig omsättning på 2 miljarder danska kronor. På företaget arbetar cirka 700 personer.

Relaterade artiklar