ANNONS

Vårbruket är igång

Christer Selin, lantbrukare och maskinstationsägare utanför Kristianstad sådde det första maltkornet i dag. Det var inga stora arealer, 4 ha med Rosalina maltkorn och 270 kg N27 per hektar hos lantbrukare Lennart och Marie-Louise Olsson i Hovby,  men troligtvis ett av de först sådda fälten i Sverige i år.
Från och med den 1 mars är fönstret öppet för att köra ut kväve på höstgrödorna och vad vi på NilehnTeknik uppfattat är det många som kommit ut med spidarna.
Christer Selin sår stora arealer runt om Kristianstad och brukar komma ut tidigt, antingen på frusna torra leror eller på lätta sandjordar. Han har sått med Väderstad Rapid i många år och till 2012 har han utökat sin maskinpark med en Väderstad Spirit 4 meter kombi för att ge sina kunder fler alternativ.

Relaterade artiklar