Monthly Archives: januari 2011

Gödsel är guld

Med stigande priser på handelsgödsel blir värdet av animaliegödsel allt mer viktigt. Priset på rent kväve i N27 är nu uppe i 8:90 kronor per kg. Den allt starkare kronan innebär att prisökningen inte blir lika dramatisk för svenska lantbrukare som för resten av Europa.

No Thumbnail

Mjölken gick plus 2010

En ökning av mjölkpriset under 2010 bidrog till att förbättra resultatet för flertalet mjölkproducenter. En första utvärdering av 2010 visade att året blev mycket bättre än förväntat för det stora flertalet. Men det finns brasklappar inför 2011. Stiger räntan blott en procent förvandlas plus till ...

Afrika nästa för 60-åriga Valtra

På en tillställning för journalister, i samband med den finska traktortillverkaren Valtras sextioårsjubileum, berättade Agcos vice vd Garry Collar, att Valtra planerar starta en traktorfabrik i Afrika. – Jag själv och koncernchefen Martin Richenhagen har åkt runt en del i Afrika i fjol för att ...

Ny hållbar skärm

Tyska Jetter har en ny skärm som tagits fram för tuffa miljöer. Den tål fukt, damm, vibrationer och temperaturväxlingar och passar därmed bra i traktorer eller lantbruksmaskiner samt anläggnings- och skogsmaskiner. Den kan ansluts till övervakningskameror eller ge annan datainformation. Den drivs av 12 och ...

No Thumbnail

Fullfodervagn för landsvägen

Den tyska tillverkaren av fullfodervagnar, BVL, har tagit fram en ny fullfodervagn med ett chassi speciellt intressant för lantbrukare som har behov att kunna köra en bit på vägen med ekipaget. Den nya vagnen har bromsar på alla fyra hjulen är är godkänd för transport ...

No Thumbnail

Fortsatt trögt för animalierna

Det råder fortsatt stor osäkerhet vad som händer med priset på griskött. Den stigning vi såg i Spanien förra veckan fick ingen effekt i resten av Europa och det är fortsatt den tyska dioxinskandalen som är problemet. För mjölken pekar det dock uppåt framöver och ...

No Thumbnail

Ny kombibill för direktsådd

Double Shoot Openers är er en bill för både utsäde och gödning till bearbetande harvsåmaskiner. Den är tillverkad i Kanada och har börjat säljas i Danmark av en lantbrukare som är medlem i den danska föreningen för reducerad jordbearbetning, FRDK. Enligt uppgift ska den ha ...

Nyheter från Simba

Den brittiska maskintillverkaren Simba har utvecklat en egen stenutlösning till kultivatorpinnarna. Därmed behöver man inte längre köpa dessa från konkurrenten Horsch. Enligt Sven Nilsson på Agrimatiq, den svenska generalagenten för Simba, är Simbas stenutlösning snarlik den som man tidigare köpt av Horsch men den nya ...

Lätta transportörer

Baron CXL-Line är en ny serie lätta transportband för byggen. Det är tre olika storlekar, CXL3300, CXL4500 och CXL6000 som samtliga är vidareutvecklingar på tidigare modellserien CX. Ur modellbeteckningen kan man utläsa transportbandens längd, 3,3, 4,5 respektive 6,0 meter. Vikten är 70, 80 respekltive 90 ...

Jätte för gödselspridning

Men en lastkapacitet på 28 ton är  Annaburger Teleliner från brittiska TechMagri troligtvis en av de största fastgödselspridarna på marknaden. Den treaxlade maskinen har sidolämmar som hydrauliskt kan höjas uppåt så att volymen ökar från 21 till 36 kubikmeter. När man kör 36 kubikmeter i ...

No Thumbnail

Självgående sprutor med stor kapacitet

Maskinparken i Eksjö satsar nu stort på självgående sprutor. Det är brittiska Knight som Maskinparken säljer under egna varumärket Scan-Sprayer. Tre storlekar; SP40, SP50 och SP60, där man ur modellbeteckningen kan utläsa tankstorleken 4 000, 5 000 och 6 000 liter. Ramper finns ända upp ...

Combi för fyrkantsbalar

Nu är den här, den första kombimaskinen för fyrkantsbalar. Det är Tawi Twin Revolution som bygger på Massey Ferguson 1839 fyrkantspress, som både kan pressa och plasta in fyrkantsbalar i en och samma maskin. Denna teknik har fram till nu varit exklusiv för rundbalar. Två ...

Ny design på släntklippare

Brittiska Bomford har vidareutvecklat sina släntklippare och givit dem en ny design. De nya modellerna har en kranarm med större rörelsefrihet än vad som var fallet på de tidigare maskinerna. Huvarna har en bättre utformning så att det är enklare att komma åt för service. ...

Delad tilta med ny kniv

Den brittiska maskintillverkaren Tillso har konstruerat en kniv som monteras vågrätt från landsidan och utåt. På så sätt skär den jorden mitt itu i horisontalplanet innan den efterföljande plogkroppen skär loss och vänder hela tiltan. Fördelen är att jorden blir mer fördelad och enklare att ...

Rensning av spannmål

På ett ryskt universitet har man kommit på ett sätt att rensa spannmål med hjälp av en luftström. Det är ett enkelt system som bygger på att spannmål faller genom en luftström och att partiklar av olika karraktär transporteras bort från resten vid ett visst ...

Öka eller minska betodlingen

Precis som tidigare år är det möjligt att handla med kontrakteringsrätter inför kommande odlingsår vad gäller sockerbetor. Sista handelsdag inför 2011 är den 31 januari. För fastighetsöverlåtelser/arrende accepteras handel vid aktuell tidpunkt för affären. Så här skriver Nordic Sugar om kontrakteringsrätter för sockerbetor; Överföring av ...

Över 2 kronor per kg

Svenska Lantmännen betalar över två kronor per kg för vissa spannmålsslag. För terminspriset, leverans april-maj i år, erbjuds just nu 2:21 kronor per kg för kvarnvete, 2:12 kronor per kg för maltkorn, 1:96 kronor per kg för grynhavre och 2:28 kronor per kg för vårvete.

No Thumbnail

Ljus i tunneln för grisarna

Den tyska dioxinskandalen har medfört att priset på griskött i lantbruksledet fallit med motsvarande 2 svenska kronor per kg. För att finna en liknande händelse får man gå långt tillbaka i tiden och då kom fallet från en hög nivå. Nu föll priset från en ...

Ny truck för utomhusjobb

Trucktillverkaren Still har en ny maskin för utomhusbruk. Det är en ny dieseldriven truck med lyftkapacitet från 1,5 till 3,0 ton. Den heter Still RC40 och har momentomvandlare i transmissionen. Den är lättkörd. Fram, neutral och back till vänster om ratten och pedal för gas ...