Monthly Archives: januari 2011

Elmia planerar för nytt rekord

Den 19–22 oktober arrangeras Sveriges största mötesplats för lantbrukare. Elmia Lantbruk Djur & Inomgård 2011 bjuder på ett bredare utbud än någonsin tidigare. – Vi fyller alla hallarna på Elmia. Dessutom sätter vi upp en extra tälthall på 4000 kvadratmeter för alla mjölk- och köttdjur, ...

No Thumbnail

Ökad lönsamhet i nötuppfödingen

LivestockPlanner 2.0 ökar lönsamheten och reducerar miljöpåverkan Genom att Jordbruksverket nu godkänt elektroniska öronmärken för nötkreatur, öppnas med hjälp av RFIDtekniken även möjligheten att öka köttproduktionen, vilket i sin tur ger en reducering av miljöpåverkan. Uppfödningstiden minimeras vid tillväxtstyrd slutgödning. Därmed minskas både energiförbrukningen och ...

Stor investeringsvilja i lantbruket

På Nilehn Frågar svarade hela 43 procent att de avsåg göra minst en investering i traktorer eller maskiner inom lantbruket under innevarande år. Det finns flera faktorer till att investeringsviljan just nu är stor. Även om räntan gått upp en del jämfört med de lägsta ...

Rekord igen

I januari månad slog vi nytt besöksrekord på www.nilehnteknik.se då drygt 100 000 besökte vår lantbruksnyhetssajt. Det innebär att vi nu ligger stabilt på över 3 000 unika besökare per dygn. Vi tackar alla er som gjort det till en rutin att se vad vi ...

Blockuttagare och mixer i samma maskin

Detta är en helt ny produkt, uppvisad på den brittiska lantbruksmaskinutställningen Lamma. Det är en blockuttagare, som när den tagit loss ett stycke ensilage ur plansilon, vänder 180° och därefter mixar grovfodret med hjälp av en rotor. Allt sker med hjälp av hydraulik och skopan ...

Samägande stärker maskintillverkare

Den franska maskintillverkaren Kuhns moderbolag, Bucher Industries, köper en minoritetspost i den tyska maskintillverkaren Rauch. Anledningen är att nå ett tätare samarbete mellan Kuhn och Rauch som arbetat tillsammans under många år. På vissa marknader säljs Rauch gödselspridare under varumärket Kuhn.

Minimera transporterna med siktskopor

Genom att krossa och sikta material kan man minska antlaet transporter. Vid nästan allt entreprenadarbete gäller att man gräver ut befintligt material för att därefter återfylla med ett annat, mer lämpligt. Detta ger tranport av material i två riktnigar, från och till arbetsplatsen. Men genom ...

Praktisk kabel

TeeJet har nu en anslutningskabel klar mellan Bogballe Calibrator och Matrix-serien för GPS-stödd automatisk till- och frånslag av spridaren vid vändtegen. – Det är ett perfekt hjälpmedel för att inte göra misstaget att sprida dubbelt, säger Mårten Magnusson på AgroTech i Ystad, som säljer utrustningen ...

No Thumbnail

Politisk oro bra för vetepriset

Just nu får vetepriset stöttning i den politiska oro som just nu är fallet i norra Afrika. Länderna flaggar för mer import av vete eftersom man är rädd för att människorna ska göra opror till följd av prisstegringar på livsmedel.

Problem vid privatimport

Intresset för att själv importera sin tratkor ökar av naturliga skäl nu när den svenska kronan blir allt mer värd. Prisskillnaden i svenska kronor kan bli stor mellan vad en begagnad traktor kostar i Sverige och vad man kan få den för i utlandet. Men ...

Valtra går om MF

Enligt Agcos koncernchef, Martin Richenhagen, ska det totalt produceras fler Valtra än Massey Ferguson framöver. Detta om man ser till den totala produktionen i hela världen. I dag tillverkas Valtra i Suolahti, Finland och Mogi das Cruzes i Brasilien. Som vi redan tidigare skrivi här ...

Rekordår för Beck Maskin

Beck Maskin fick ett rekordår 2010 med 416 maskiner sålda i Sverige. Omsättningen ökade därmed från 59 till 94 miljoner kronor. Beck Maskin är ett norskt företag med agenturer som Gehl, Hanix och Atlas. Totalt omsatte företagsgruppen cirka 200 miljoner i båda länderna. En av ...

No Thumbnail

Ljusning för grisnäringen

Äntligen syns det en ljusglimt för grisproducenterna. Priset på griskött verkar vara på väg upp och stiger just nu på börserna i Frankfurt och Chicago. Det är bland annat om förhoppning på att Sydkorea ska importera stora mängder griskött som marknaden reagerar positivt. Trenden kan ...

Lågbudgetspruta från Househam

Med en prislapp på cirka 200 000 svenska kronor får man mycekt spruta för pengarna med en ny Househam. En splitter ny Househam med 2 000 liters tank och 18 meter bred ramp kostar inte mer än så. Företaget, som finns i Ungern, har tagit ...

Nya funktioner för Valtras S- och HiTech-modeller

Motortekniken i S-serien kommer nästa år att genomgå en förändring. Valtra S-serien, som lanserades 2008, var den första traktorn i världen med avgasreningssystemet SCR. Med de nya utsläppsnormerna i Steg IIIB har S-serien anammat den andra generationens SCR-teknik. Den nya tekniken ökar AdBlue-insprutningen, vilket möjliggör ...

Teckna avtal med maskinstationen

Att teckna långtgående avtal med en maskinstation kan minska de totala maskinkostnaderna väsentligt på gården. Ju fler timmar en maskin eller traktor används på ett år, ju mindre blir kostnaden per timme. En maskinstation med väl utnyttjade maskiner har därmed lägre maskinkostnader för samma arbete ...

Högkonjunktur för skogsfastigheter

År 2010 tog försäljningarna på fastighetsmarknaden återigen rejäl fart. Konjunkturen har vänt, den svagt negativa prisutvecklingen från 2009 har försvunnit. I genomsnitt ökade priset på skog med 8 procent till 395 kr/m3sk under 2010. Värdet på skog har stigit med 69 procent de senaste tio ...

Nya Valtratraktorer i samband med födelsedagen

Den finska traktortillverkaren Valtra fyller 60 år och firar med lite nya modeller. Det är bland annat två nya i den populära A-serien. De heter A83 och A93 och är på 65 respektive 75 kW (88 resp 101 hk). Jämfört med de tidigare modellerna i ...

No Thumbnail

Regn sätter press på sojapriset

Regn i det för övrigt torkdrabbade Argentina ger hopp om en ökad sojaskörd. Detta sände i veckan ner priserna på soja, men bara på de korta terminerna. På de längre kontrakten ligger priserna fortsatt på en hög nivå och dessa påverkas mer av den förväntade ...