Monthly Archives: november 2018

Stort intresse för Väderstad på Agromek

Väderstad visade hela sitt produktprogram på danska Agromek i veckan. EKO- intresset ökar även i Danmark. Det visades stort intresse för den så kallade EKO-Rapiden som har dubbla gödnings utmanings valsar för att klar stora givor EKO- gödsel. – Många danska lantbrukare intresserade sig och ...

Staffare AB förvärvar Agro-Maskin och Maskinservice

Agro-Maskin med Maskinservice i Uppsala är en välkänd aktör inom lantbruksbranschen i Uppsala & norra Stockholm med många år inom branschen, en gedigen erfarenhet samt ytterst kompetent personal. Staffare AB grundades 1982 och har tills idag vuxit till en stark aktör inom entreprenad-, lantbruk- och ...

HiTech spridare från Lantmännen Maskin

Lantmännen Maskin börjar sälja nya Rauch Axmat Duo med leverans till våren. Maskinen har redan visats på Agritechnica där den vick medalj för sin nya teknik och var även med i veckan på Agromek i danska Herning. Den är utrustad med 54 radarsensorer som är ...

Brasilien säljer soja till Kina

Brasilien är just nu det enda land som exporterar soja till Kina. Siffrorna för oktober visar att över 90 procent av den soja Kina köper in kom från Brasilien. För ett år sedan var andelen från USA den dominerande.

Smågrispriset stiger igen

Den tyska NordWestnoteringen steg med 1:50 euro per smårgris till 32:50 euro per smågris. Bakgrunden är god efterfrågan på smågrisar och anledningen till det är att slaktsvinsproducenter inte vill stå med tomma kalla stallar under vinter. Marknadsbedömare tror att smågrispriset stiger med ytterligare en euro ...

Tyska smågrisproducenter får kastrera själv

Efter en lång debatt om kastration av smågrisar i Tyskland kom ett genombrott i veckan. Bedövningsmedlet Isofluran Baxter vet 1000 har blivit godkänt. Lantbrukare kan därmed efter genomgången kurs, själva bedöva och kastrera smågrisar i besättningen.

Rabatt på plogar på Agromek

Lemken hade en stor delburen växelplog i sin monter på Agromek. Företaget erbjuder just nu en rabatt till alla som köper ny plog. 2 000 danska kronor per skär stod det på plogen på den danska mässan och erbjudandet gäller danska marknaden. – I Sverige ...

Internationellt forskningscenter om antibiotikaresistens

Danmark tar nu ett viktigt steg framåt genom ett internationellt samarbete för att lösa problemen med antibiotikaresistens. Danska hälsoministern Ellen Trane Nørby har undertecknat ett avtal som innebär att ett internationellt forskningscenter om antibiotikaresistens ska etableras i Danmark. Målet är att på sikt anställa 400 ...

Gott resultat trots lågt fläskpris

Det danska börsnoterade lantbruksföretaget First Farms med lantbruk i Slovakien, Rumänien och Ungern räknar med ett bra resultat för helåret 2018 trots att priset på griskött är relativt lågt. Omsättningen under årets första tre kvartal blev 168,4 miljoner danska kronor att jämföras med 134,8 miljoner ...

Skogsmaskindagarna tillbaka maj 2020

Den stora skogsmässan i Karlskoga, Skogsmaskindagarna, återkommer som planerat 2020. Nu är också datumet spikat. – Skogsmaskindagarna har genomförts vartannat år sedan 2014. I dagarna har vi beslutat att det för 2020 blir den 15-16 maj som gäller, berättar Sten Lilja på arrangerande Looping Event ...

Många nyheter på Agromek

Årets Agromek innebär en propp full mässa trots att inte alla fabrikat av traktorer och fältmaskiner är med i år. Bland dem som är med och visar nyheter kan nämnas Claas. De visade den nya självgående exakthacken Jaguar 960 Terra Trac, den största modellen med ...

Bättre miljö i lantbruket

Havs- och Vattenmyndigheten har gett Hushållningssällskapet Halland medel för att under 2 år arbeta för att tillsammans med markägare genomföra miljöförbättrande åtgärder i vattendrag och hav i södra Halland och nordvästra Skåne. Vårt mål är att åtgärderna utöver att främja natur och miljö även skapar ...

Gates Foundation bjöd in SVA-forskare

Karin Troell, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), har bjudits in som en av 40-talet ledande forskare till ett internationellt, vetenskapligt möte om kryptosporidier. Mötet stöds av Bill & Melinda Gates Foundation, och hålls 29 november – 1 december på Tufts universitet i Massachusetts, USA. Kryptosporidier är ...

Försäljningen av biodrivmedel sjönk under september

Användningen av biodrivmedel under perioden januari – september 2018 sjönk med ca 10 % i jämförelse med samma period föregående år. Allt enligt preliminär statistik från SCB. Försäljningen av biodrivmedel på den svenska marknaden under januari till september 2018 uppgick till ca 1 294 000 ...

Inga fler förarlösa traktorer

Nederländska Precision Makers har valt att upphöra med utrustning för att göra traktorer förarlösa. Det var flera år sedan företaget viasade utrustningen i en Fendt och det finns även någon sådan maskin i drift i Sverige. På Borgeby Fältdagar i fjol visades utrustningen i en ...

Madrass med rätt temperatur

Staldmæglerne visar en ny madrass till liggbås för mjölkkor på Agromek. Den har egenskapen att kunna kylas så att korna undviker värmestress under sommaren. Produkten fick tre stjärnor på mässan.

Ny teknik ska göra jordbruket mer hållbart och lönsamt

Uppkopplade åkrar, självkörande eldrivna jordbruksmaskiner och avancerade system för dataanalys ska bidra till ett mer hållbart och lönsamt jordbruk. Forskningsinstitutet RISE startar nu en testbädd för digitaliserat jordbruk på Sveriges Lantbruksuniversitet Campus Ultuna i Uppsala. Här ska ny teknik och innovationer inom jordbruket testas och ...

2,5 miljoner kubikmeter skog angripet av granbarkborren i Götaland

Efter den torra sommaren har granbarkborren angripit cirka 2,5 miljoner kubikmeter skog i södra Sverige. Det visar resultaten från de inventeringar som Skogsstyrelsen och skogsbruket gjort. Omfattningen är med god marginal den största som någonsin mätts upp i en inventering i Götaland och därför är ...

Junker blir styrelseordförande i Samson

Christian Junker, tidigare koncernchef i Danish Agro, har blivit styrelseordförande i Samson Agro och Samson Agrolize. Samson är en dansk tillverkare av gödselspridare.