Monthly Archives: maj 2019

Utnyttja tillfälliga pristoppar långsiktigt

På Handelsbanken har man en tjänst för prissäkring av vete och raps på börsen i Chicago och Paris. – Det finns ju fastpriskontrakt sedan länge men det är ett bra komplement och man kan göra långa kontrakt och på så vis säkra priset långt i ...

Mindre glyfosat – mer diesel

Frankrike är ett land som vill förbjuda glyfosat inom EU. Problemet är att ett förbud går stick i stäv med nuvarande klimatarbete. Ett förbud mot glyfosat skulle öka förbrukningen med diesel med 87 miljoner liter per år enbart i Frankrike. Till det kommer kostnaden för ...

Prisuppgången fortsätter starkt på Chicago

Dåligt väder och sen sådd av bland annat majs i viktiga lantbruksområden i USA har medfört att priset fortsätter uppåt framförallt på börsen i Chicago. Där gick under veckan priset på vete upp med 5,3 procent, majs upp med 5,5 procent och soja upp med ...

Stort intresse för Slätte Ekodag

Den 18 juni så slår Slätte Ekodag upp portarna för årets ekologiska mässa och kunskapsdag i Töreboda i Västra Götaland. Slätte Ekodag inriktar sig till lantbrukare som är intresserade av biologiska odlingsmetoder och mekanisk jordbearbetning. Årets tema är fröer, nästa stora insatsmedel i svenskt lantbruk. ...

Grispriset ligger stilla

Efter en lång period med stigande grispris valde Danish Crown att ligga stilla denna veckan. De betalar just nu motsvarande 16:40 svenska kronor per kg för slaktgrisar. Danska slaktsvinsproducenter är dock inte nöjda med priset då tyska slakterier i dagsläget betalar 19 kronor per kg. ...

Kompletteringsgödsling till vårsäd

På de flesta håll har vi nu fått en del regn och det varmare vädret gör att vårsäden utvecklas mycket snabbt. Det skriver Yara i veckans nbyhetsbrev och fortsätter: De tidigaste fälten är i begynnande stråskjutning och det är dags att bedöma behovet av ytterligare ...

Tufft för vissa livsmedelsföretag

Livsmedelsföretag som importerar färdiga varor eller halvfabrikat påverkas negativt av den svenska kronan just nu medan alla de som producerar livsmedel i Sverige och exporterar tjänar på den svenska kronan. Generellt gäller att alla företag som producerar i Sverige vinner på en svag svensk krona, ...

Missnöjda grisproducenter

Grispriset stiger på världsmarknaden men alla slakterier orkar inte med att följa med i prisuppgången. Danish Crown satte för två år sedan ett mål att hela tiden betala 60 danska öre mer till sina leverantörer av gris jämfört med ett snitt av EU-priset på gris. ...

16 miljarder dollar till amerikanska lantbrukare

Det amerikanska lantbruksministeriet meddelar att lantbrukarna i USA får dela på 16 miljarder dollar. Merparten 14,5 miljarder dollar betalas ut som direktstöd medan 1,4 miljoner dollar används för statens uppköp av produkter och 100 miljoner dollar går till utvecklingsprojekt. Betalningen sker i tre steg med ...

Granbarkborren har börjat svärma i hela landet – skogsägare behöver agera

Granbarkborren har nu börjat sin huvudsvärmning i hela landet. Det visar Skogsstyrelsens svärmningsövervakning där tusentals granbarkborrar fångats i fällorna. Angreppen väntas bli minst lika stora som förra årets rekord och nu har skogsägarna chansen att agera för att begränsa skadorna. – Granbarkborren är i luften ...

Ny teknik på dumpervagnarna

Dumpervagnarna från Western har utvecklats ytterligare för att öka användarvänligheten. Nu lanserar Etebra Maskin & Vagn dessa med hydrauliskt fällbar sida som gör dem mer flexibla och förenklar både lastning och lossning av t ex pallgods, balk och rör.   Sidorna på en dumpervagn måste klara ...

Bra tillväxt och stort kväveupptag i höstvetefälten

På de flesta håll har det nu kommit ytterligare regn och många fält ser mycket lovande ut. Kväveupptaget har varit stort veckan som gått och med det varmare vädret kan vi anta att det nu ökar ytterligare. Det skriver Yara i veckans nyhetsbrev och fortsätter: ...

STORA NYHETER FÖR RENAULTS TRANSPORTBILAR

Renault Master och Renault Trafic får ny facelift/design, Master får en helt ny interiör, båda modellerna får ny ADAS-teknik samt nya kraftfullare och mer effektiva motorer. Master och Trafic kommer introduceras i Sverige efter sommaren. “Som en del i förnyelsen av Renaults modeller får även ...

Betesskadorna på skogen ökar i Götaland – inget län når målet

De färska skadorna av älg och andra hjortdjurs bete på yngre tall har ökat i sju av åtta län i Götaland. Dessutom ligger betesskadorna långt över målen i samtliga län i området. Det visar en inventering av 3 500 bestånd i södra Sverige som Skogsstyrelsen ...

Case IH, Krone och Amazone hos samma ÅF

Sedan Söderberg & Haak förlorade agenturerna för Case IH och New Holland har dessa båda varumärken inte längre funnits hos samma återförsäljare som Krone, Amazone och Dal-Bo, Söderberg & Haaks redskapsagenturer. Dessa har legat kvar hos Söderberg & Haaks återförsäljare som numera säljer traktorer och ...

JDs traktor mindre hemlig

När vi i förra veckan berättade om de traktormodeller som tillverkarna nominerat till final i Årets Traktor 2020 nämnde vi endast att John Deere hade en traktor med i gruppen. Nu har vi fått tillåtelse att berätta att modellen heter 6120M och därmed kan man ...

Vaccin mot AFS

Spanska forskare gör stora framsteg vad gäller ett vaccin mot afrikansk svinpest. I försök lyckas man nu skydda 92 procent av de behandlade djuren mot att bli smittade av sjukdomen. Branschen tror att vaccinen kan vara en realitet inom fem år. Samtidigt sprider sig afrikansk ...

Minskad grisslakt i Danmark

Grisproduktionen har minskat i Danmark. I fjol föll den med 4,4 procent jämfört med 2017. Bakgrunden är svag lönsamhet 2018 då priset på flöäsk gick ner och sen steg foderpriset på hösten. Enligt siffror från Seges var det bara de tio bästa procenten av de ...