Monthly Archives: december 2022

No Thumbnail

Regeringen satsar fortsatt på samordning av näringslivets hållbara omställning i norra Sverige

Den 29 november tog Näringsdepartementet emot en slutrapport från Peter Larsson, samordnare för frågor som rör samhällsomställningen vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten. Med anledning av uppdragets betydelse för näringslivets hållbara omställning avser regeringen att förlänga samordnarens uppdrag med sex månader. – ...

Över 40 000 kom till Agromek

Danska Agromek stängde i går fredag kväll och hade då under de fyra dagar årets mässa varit öppen tagit emot 40 015 besökare. Det är enligt arrangören i nivå med 2018 när mässan arrangerades senast. Antalet utställare var i år 542 och den totala utställningsytan ...

KLS ökar betalningen för gris – igen

Efterfrågan på svenskt kött är fortsatt god och KLS ökar betalningen för slaktgris med 25 öre per kg medan en smågris på 30 kg stiger med 9:30 kronor i pris. Nytt pris för slaktgrisar är efter höjningen 23:70 svenska kronor per kg på KLS. – ...

Europa tar över som veteexportör

Torka medför att den kommande skörden av vete i USA blir mindre än normalt och även av sämre kvalitet. Den bedömningen gör det amerikanska lantbruksministeriet. Därmed kommer USA att exportera mindre mängd vete under kommande säsong och Europa tar över i stället. I Europa bedöms ...

Brist på el ställer till det för animalieproducenter i Ukraina

Strömavbrott över hela landet ställer till det för animalieproducenter och slakterier i Ukraina. Rysslands angrepp mot elinfrastruktur i landet har medfört att kapaciteten i dag är cirka 1/3 av det normala. Det är framförallt produktion av grisar och fjäderfä som får det kämpigt utan ström ...

Solel och lantbruk i kombination

Det går att producera mycket energi från solen och att uppföra solceller på lantbruk behöver inte vara i konflikt med livsmedelsproduktion. Det kallas agrivoltaiska system och börjar dyka upp lite här och där med solceller som samsas om samma mark som betande djur eller odlingar. ...

TV
Ny handlingsplan för gris, nöt och lamm

Den andra etappen av den nationella handlingsplanen för svensk gris-, nöt- och lammproduktion är nu färdig. I handlingsplanen har branschen enats om en långsiktig vision som sträcker sig till år 2030.

Tyskt slaktsvinspris når 2 euro

Men den prisuppgång på 5 cent ligger nu det tyska slaktsvinspriset på 2 euro per kg. Även i Polen har priset på slaktgrisar stigit denna veckan medan de ligger stilla i Danmark. Bakgrunden är att utbudet av slaktgrisar är begränsat i Tyskland och i Polen ...

TV
Digital plattform som gynnar klimat och lönsamhet

KLF, Vallberga Lantmän och Varaslättens Lagerhus är aktörer som står för cirka 20 procent av svensk spannmålshandel. De har nu slagit sig samman i en investering gällande en digital plattform som både gynnar klimatet och lantbrukarens plånbok.

JD drar ifrån på finalen

Med bara en månad kvar ser det ut som att John Deere går en säker seger tillmötes vad gäller traktorregistreringar i Sverige. Per den 30 november skiljer det 98 traktorer till tvåan Valtra. Försäljningen av nya traktorer i Sverige går däremot trögt just nu, minus ...

Lemken satsar på artificiell intelligens

Modern bildigenkänning blir mer och mer utbredd inom jordbruket och möjliggör åtminstone delvis autonom maskinanvändning inom många områden. Detta kräver dock kraftfulla kameror eller sensorer i kombination med intelligenta algoritmer. Med sin IC-Weeder AI har Lemken redan lanserat en radrensare som på ett tillförlitligt sätt ...

TV
Norrländsk algforskning

På många sätt är det en mjölkgård som alla andra, men på samma gång är SLUs försöksstall i Umeå helt unikt. Elitbesättningen består av 120 mjölkkor med rekrytering av rasen SRB,och trots ständigt pågående forskning så avkastar djuren över medel. Klicka här för att komma ...

TV
ASF slår hårt mot drabbade tyska grisbönder

Afrikansk svinpest, eller African swine fever, som den kallas på engelska har tagit Tyskland i sitt grepp. Utbrottet kommer från västra Polen men har spridit sig in i framför allt östra Tyskland. Den tyska grisproduktionen är inte så hårt drabbad när det kommer till sjukdomsfall ...

Oljepriset fortsätter att falla

Medan priset på elektrisk energi stiger just nu faller priset på olja. På en vecka har priset på råolja fallit med 10 dollar per fat. Priset på råolja är just nu 85 dollar per fat och därmed långt under den toppnivå vi såg i juni ...

Rumänien hårt drabbat av ASF

Under november månad har flera fall av afrikansk svinpest drabbat Rumänien. Enbart från den 5 till den 18 november är 19 utbrott i tambesättningar rapporterade. Så här långt under innevarande år är det rapporterat 305 fall av afrikansk svinpest i Rumänien, vilket placerar landet i ...

Danfoils tank klarar sig själv

Danfoils FlexTank finns i storlekarna 1 500 och 1 900 liter och är egentligen en komplett växtskyddsspruta fast utan ramp. Den monteras i traktorns frontlyft och drivs med hydraulik. FlexTank kan användas till en potatissättare för att applicera betningsmedel eller växtnäring i samband med sättning. ...