Monthly Archives: december 2022

TV
Så kan kommuner räkna på sin självförsörjning

Hushållningssällskapet har tagit fram en modell för att kunna beräkna hur mycket livsmedel som produceras inom landets kommuner och om maten räcker för att föda kommuninvånarna. Ett sätt att se hur robust den enskilda kommunen är när det kommer till livsmedelsförsörjning. Klicka här för att ...

GOTT NYTT ÅR

När vi summerar 2022 kan man snabbt konstatera att det är ett av de mest omvälvande inom svenskt lantbruk på många många år. Lyckligtvis har de flesta produktionsgrenar gått bra och många lantbruk kommer att redovisa rekordresultat år 2022. Kraftigt stigande priser på energi och ...

TV
5300 ton korn genom nya torken

Inför förra odlingssäsongen investerade Lantmännen tre miljoner kronor i en ny spannmålstork i Degernäs strax utanför Umeå. Med facit i hand kan man konstatera att det var en vältajmad investering. Årets norrländska skörd blev hög och torken har fått gå på högvarv. Klicka här för ...

Minskade marginaler för mjölkproducenter i EU

Priset på mjölk föll under december till strax under 40 cent per kg på spottmarknaden i EU.  Det motsvarar 4:46 svenska kronor per kg mjölk. Men ser ut att stiga svagt under januari och februari till 41,9 respektive 41,5 cent per kg mjölk.  I Sverige ...

Tufft för ekologiska producenter 2023

Om det varit tufft i år kan man ställa in sig på ett än värre läge 2023. Detta gäller ekologiska producenter och analysen är gjord av AgroMarkets. Bakgrunden är att priset för ekologiska produkter inte följt med upp som för konventionella under det senaste årets ...

Ökad vinst för Bogballe

Den danska tillverkaren av konstgödselspridare, Bogballe, redovisar en vinst för andra året i rad. Bolaget som har brutet räkenskapsår gick plus 87,5 miljoner danska kronor år 21/22. År 20/21 blev Bogballes vinst 67,6 miljoner danska kronor. I ett pressmeddelande i samband med publiceringen av resultatet ...

TV
Prisat skolkök med ekologisk mat

Byskolans kök i Södra Sandby har blivit mångfalt prisat för bra måltider. Även om Lunds kommun tagit bort sitt eko-mål för matinköp ändrar inte Byskolan på sitt mål om 100 procent ekologiska inköp.

Svenska lantbrukare är bekymrade över räntan

Hälften av de svenska lantbrukarna är oroliga för att inte klara de stigande räntorna. Det visar Lantbruksnytts senaste undersökning. Svenskt lantbruk har som kollektiv en samlad skuld på 345 miljarder kronor. De räntehöjningar om totalt 2,5 procent som skett under år 2022 innebär därmed en ...

TV
Fjärranalys av vallkomposition med drönare

Drönare har blivit vanligt förkommande inom många yrkesgrupper men i lantbruket har inte det stora genombrottet skett än. På SLU i Umeå forskar man på hur man kan använda drönare för fjärranalys av vall, något man tror har stor potential på gårdsnivå. Klicka här för ...

Stabil försäljning av lantbruksmaskiner

Försäljningen av traktorer och lantbruklsmaskiner har hållit goda nivåer under de senaste två och ett halvt åren, präglad av de ekonomiska kriserna efter Covid-pandemin och kriget mellan Ryssland och Ukraina. Under de nio månaderna från januari till september 2022 låg marknaden kvar på högre volymer ...

Pris till NH koncepttraktor

Utmärkelsen Excellent Product Design gick till New Holland Straddel Tractor Concept från tyska German Design Council, ett pris som går till en produkt som omfattar stor innovation i kombination med intressanta framtidslösningar. Priset som har delats ut sedan år 1953 gick i år till New ...

Danska grisproducenter – bäst i Europa

Dansk grisproduktion har den minsta produktionskostnaden per kg griskött i hela Europa. Nya siffror från Seges Innovation visar att produktionskostnaden är 10:82 danska kronor per kg i dag. Det motsvarar 16:20 svenska kronor per kg. Danska grisproducenter är därmed även effektivare än sina spanska kollegor. ...

TV
DNA-analys i laboratorium effektivare än växtförädlaren

Lantmännens växtförädlingsprogram har funnits länge. De har därför mängder med linjer av plantor som de jobbar med. Men för att kunna veta vad de letar efter i grödorna så har de slutat att gå på känsla. Nu letar de istället i plantornas DNA för att ...

Mjölkpriset går ner vid årsskiftet

De senaste 15 månaderna har mjölkpriset till Arlas mjölkproducenter höjts 12 gånger. Nu går priset ner för första gången sedan september 2021. Priset som bönderna får betalt för sin mjölk i Arla går i januari 2023 ner med 5,3 öre per kilo mjölk. Sänkningen gället ...

TV
Spannmålspriserna stiger runt nyår

Med stora kostnader för insatsvaror gäller det att sälja spannmålen till rätt pris. Det är inte så enkelt då priserna rört sig rejält under år 2022 och ingen vet vad som är en normal prisnivå under 2023. Att sälja vid flera tillfällen för att minska ...

Regeringen har beslutat om fortsatt arbete för att bygga upp en livsmedelsberedskap

Regeringen ger Livsmedelsverket, Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i uppdrag att fortsätta det arbete som inleddes 2021 för att, inom ramen för det civila försvaret, bygga upp en livsmedelsberedskap. – Vi har nu siktet inställt på att bygga en robust livsmedelsberedskap och ...

Mindre antibiotika till sinkorna

När mjölkkor sinläggs är det vanligt att det behöver sättas in antibiotika men frågan är om det kan minskas utan att medföra problem inför kommande laktation. Danska Seges undersöker nu om det går att minska antibiotikaförbrukningen till sinkor. Idén är att kor med celltal under ...

En stor stark – inte alltid bäst

5G, AI och Big Data är framtiden för lantbruket. Med denna teknik ska många arbeten som i dag behöver en förare kunna utföras utan människor. Det finns i dag flera sätt att utföra fältarbete utan mänskliga förare. Fältrobotar av olika slag, dels med fasta redskap, ...

TV
Norrländsk jordbruksvetenskap byter skepnad

Den anrika institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap läggs efter årsskiftet ner. Lantbrukare i norra Sverige ska dock inte bli allt för oroliga, forskningen på SLUs anläggning i Umeå kommer fortgå även framåt om än i annan tappning.