Monthly Archives: april 2023

Investerare sänker spannmålen

För fjärde veckan i rad är det prisfall på spannmål. Vete på Matif är nu nere i nivån 226:50 euro per ton vilket blir 2:56 svenska kronor per kg. De fysiska förhållandena på spannmålsmarknaden har inte förändrats och prisfallet beror på att stora investerare förändrar ...

EU:s lantbrukare övervakas av satelliter

Från och med i år övervakas samtliga lantbruk inom EU av satelliter. Bakgrunden är att myndigheterna ska få en total kontroll av vad som odlas på fälten och hur grödorna sköts och informationen utgör ett viktigt underlag så att EU-stöden betalas ut på rätt sätt. ...

Slaktsvinspriset ligger stilla i EU

Det tyska slaktsvinspriset ligger stilla. Det är just nu 2:33 euro per kg. Det motsvarar smått fantastiska 26:42 svenska kronor per kg. En kraftigt försvagad svensk krona denna veckan påverkar priswet uppåt omräknat till svensk valuta. Även det danska slaktsvinspriset stiger en del nu och ...

Kontroller viktiga för djurskyddet och förtroendet för vår livsmedelsproduktion

Länsstyrelserna lade mer resurser på djurskyddet under 2022 jämfört med föregående år, och det sammanlagda antalet kontrollinsatser ökade också. För att värna svensk livsmedelsproduktion är djurskyddskontroller av livsmedelsproducerande djur ett viktigt område. Jordbruksverket sammanställer varje år länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets djurskyddsarbete i en rapport. Rapporten för ...

Priset på olja går fel väg enligt OPEC

Priset på råolja är nu 78 dollar per fat och närmar sig stödnivån 70 dollar fat. Faller priset under den nivån fortsätter det att falla enligt den tekniska analysen. Priset på råolja går därmed motsatt väg mot vad OPEC-länderna önskar. De ville minska produktionen för ...

TV
Bra förutsättningar för tjeckiskt lantbruk

Stor debatt om billig spannmål från Ukraina till närliggande länder i EU. Lantbruksnytt har träffat en lantbrukare i Stezery i Tjeckien, ett land i närheten av Ukraina men som inte har någon gräns mot det krigsdrabbade landet och där märker man inte av spannmålsöverskottet. Klicka ...

Rysk veteexport stoppar – priset stiger

Ryska myndigheter har satt ett lägstapris för vete på 275 dollar per ton. Priset för vete ligger därmed högre i Ryssland än på Matif och exporten avstannar. Priset motsvarar 2:84 svenska kronor per kg. Den ryska taktiken innebär att efterfrågan på europeiskt vete ökar just ...

TV
Mer vårraps och på fler ställen

Arealerna med vårraps är större i år och finns i fler områden än tidigare. För vinterskadad höstraps kan man våga ha lite is i magen, den kan ha en chans trots skador.

Minskad tillväxt i USA – negativt för räntan

I USA var BNP tillväxten endast 1,1 procent under årets första kvarta. Det är under prognosen som låg på 1,9 procent. Det visar nya siffror från Nykredit. Finansinstitutet ser siffrorna som illavarslande då sysselsättningen samtidigt ökade i USA under perioden. Siffrorna kan eventuellt justeras upp ...

Kalla nätter ger sen majssådd

Majs kan sås när jordtemperaturen är minst 8°C och väderprognosen lovar fortsatt stigande temperaturer. Denna vår går det trögt att nå dit då det har varit relativt kalla nätter senaste tiden. Lite jämnare dygnstemperatur och solsken på dagarna i kombination med torrt väder är nu ...

1 200 kronor för en smågris

Priset på smågrisar fortsätter att stiga och i Danmark nådde de i veckan den smått magiska gränsen 800 danska kronor. Det är priset för en smågris på 25 kg och det blir inte mindre än 1 223 kronor omräknat till svenska kronor. Priserna på smågrisar ...

Skulden slår på 200 miljarder

I takt med att räntan stigit det senaste året är det många som bemödat sig med att räkna ut hur stor kostnadsökning det blir för svenskt lantbruk som kollektiv.  På Lantbruksnytt har vi angett att skuldsättningen är 380 miljarder kronor i år, vilket gett en ...

Positivt besked om gårdsförsäljning

LRF ser positivt på att energi- och näringsminister Ebba Buschs besked om att tillåta gårdsförsäljning av alkohol och välkomnar att Tidöpartierna är överens. – Det finns en gedigen utredning som regeringen kan luta sig tryggt mot. Utredningens uppdrag var att föreslå hur gårdsförsäljning kan införas ...

TV
Nya krav på äppelodlare

Meteorologerna konstaterade förra året att det nu bara finns tre årstider i Skåne. Vintern uteblev enligt meteorologiska mått mätt. Dessa klimatförändringar ställer nya krav på äppelodlare.

Mjölkpriset sänks igen

För femte gången i rad på lika många månader sänker Arla priset för mjölken till sina leverantörer. Den här gången går mjölkpriset ner med 31,6 öre per den 1 maj. Förutom denna prissänkning minskar nu även Arla ersättningen för GMO-fritt foder till mjölkkorna med 5,3 ...

TV
Ökning av antalet djurskyddskontroller

Under 2022 lade länsstyrelserna mer resurser på arbetet med djurskydd jämfört med föregående år. Antalet kontrollinsatser runt om i landet har ökat jämfört med året innan och glädjande är att även om fler gårdar kontrollerats så har inte antalet brister blivit fler. Det slår Jordbruksverket ...

Debatt: Köp aktier i Yara och balansera gödselkostnaden

Yara redovisade ett försämrat resultat per den 31 mars till följd av prisfall på gödsel. Aktien föll med 5 procent direkt på rapporten och är köpvärld just nu då den står i 427 norska kronor och har en utdelning på 62:01 norska  kronor i år. ...

Kvävet på rätt ställe

Den gånga veckans aprilväder med både sol och regn har varit gynnsam för höstvetet. Många platser fick tillräckligt mycket nederbörd för att föra ner nitratdelen av huvudgivan till rotzonen. Därmed är förutsättningarna fortsatt mycket goda för gynnsam utveckling av höstvetebestånden. I veckans N-prognos från Yara ...

Även Rumänien kan stoppa import från Ukraina

Om inte de fyra länderna, Polen, Slovakien, Ungern och Bulgarien öppnar upp för import av spannmål från Ukraina kommer nu även Rumänien att stoppa inflödet till landet. Det kommer att ske genom ett EU-beslut enligt den rumänska lantbruksministern Petre Daea. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Det ...