Monthly Archives: juli 2023

Små Deutz-Fahr till Skandinavien

Den italienska traktortillverkaren Same Deutz-Fahr är stora på kompakta traktorer men i Sverige har det endast sålts fälttraktorer av märket Deutz-Fahr. Nu kan det eventuellt bli ändring på det. Den danska importören för Deutz-Fahr, Moni Worldwide, börjar nu sälja Deutz-Fahr serie 3 och 5 i ...

Mer GMO om Spanien får bestämma

Spanien kommer att sätta stort fokus på ökad användning av genmodifiering i växtodlingen under sitt ordförandeskap i EU. Landets lantbruksminister Luis Planas Puchades uttalade sig till pressen efter rådsmötet i Bryssel och var då tydlig på den punkten. Spanien som är hårt drabbat av torka ...

TV
Continental tror på lantbruket

År 2004 valde Continental att upphöra med sitt lantbrukssegment för att satsa på bilindustrin trots att lantbruksdäckstillverkning är något som Continental hållit på med sedan 1928. För 10 år sedan bestämde man sig för att satsa på nytt med en ny fabrik i Portugal speciellt ...

Starkt resultat för Landshypotek

Landshypotek Bank gör ett starkt resultat för första halvåret 2023. Som bank med större utlåningsvolym och ökad andel inlåning jämfört med förra året har rörelseresultatet stärkts och landar på 334 miljoner kronor, mot 224 samma period år 2022. Den kraftiga utlåningstillväxten har avstannat men banken ...

TV
Traktorer på 150 hästar plus ska gå på diesel

Många maskintillverkare i Europa har lagt ner mycket pengar och energi på att ta fram nya konstruktioner vad gäller energislag till traktorer. Men på tyska Claas anser man att det är fel att gå före. För traktorer är det flytande bränsle i form av diesel ...

Skörden i EU justeras ner

Beräkningar under juli inom EU har medfört att årets skörd justeras ner markant. Bakgrunden är den torka som rått i stora delar av unionen. Det var den andra gången skörden justeras ner i EU i år. Skördeminskningen gäller såväl spannmål som oljeväxter och sockerbetor. För ...

Dåligt resultat för Friesland Campina

Det nederländska andelsägda mejeriet Friesland Campina redovisar en vinst på 8 miljoner euro under årets första halvår. Det är en försämring med 5,8 procent jämfört med samma period år 2022. Det är fallande priser på mejeriprodukter på världsmarknaden som påverkat resultatet men även minskad mjölkinvägning. ...

Undantag för träda även år 2024

För att säkra livsmedelsförsörjningen inom EU har det funnits möjlighet för länderna att göra undantag för trädesreglerna år 2022 och år 2023. Bakgrunden var den ryska invasionen av Ukraina och Sverige var ett av de länder som ansökte om möjligheten och därefter enkelt kunde tillåta ...

Debatt: När det som skulle vara säkert blir osäkert

Sverige har inte varit i krig sedan år 1814. Det betyder att Sverige är det land i världen som haft fred under längst tid. Sverige valde att vara neutralt under både första och andra världskriget. Men nu är det historia. Moderaterna och Liberalerna har alltid ...

TV
Kvernelands mekaniska radrensare

Kverneland vill vara med och satsa på den mekaniska bekämpningen då det ligger i tiden att minska ogräsbekämpning med preparat och istället använda mekanisk bekämpning. Genom att köpa upp franska BCT i början av året kan man nu sälja denna mekaniska radrensaren i eget varumärke. ...

Göm inte tvätta fullfodervagnen

En fullfodervagn körs flera gånger per dygn året runt och måste alltid fungera. För att säkerställa det har de flesta ett system för underhåll och service men det många glömmer är att rengöra vagnen och dess delar frekvent. I en fullfodervagn kan det komma med ...

TV
Fortsatt god efterfråga på svenskt kött

Dagens prisnivå för gris och nöt till producent är god. Tack vare en svag svensk valuta och en stabil efterfrågan på svenskt kött ser det ut som att denna prisnivå kan stå sig året ut, även om slakterierna i början av sommaren fick en anhopning ...

Brist på tomater i Indien – priserna stiger med 300 %

På några ställen i Indien har priset på tomater stigit med 300 procent på några få dagar. Det har inneburit tumult på marknader och att några odlare och handlare blivit miljonärer på kort tid. Det rapporterar danska Landbrugsavisen som berättar att värmeböljor och skyfall medfört ...

Lantbrukets samlade skuld slutar att öka

Lantbrukets skuldsättning har under de senaste åren ökat med 5 till 7 procent per år. Det är anmärkningsvärt med tanke på att tillväxten och produktionsökningen är i det närmaste noll. Men nu verkar kurvan plana ut. – Vi är övertygade om att lantbrukets skuldsättning inte ...

Stora kunskapsluckor om hur gifter påverkar bin

Att bekämpningsmedel kan utgöra ett hot mot de livsviktiga bina är idag välkänt. Men vetenskapliga studier har hittills begränsats till endast ett fåtal sorters bin och insektsgifter. Forskare bakom ny studie i tidskriften Environmental Research pekar på skrämmande kunskapsluckor. Det finns många tusen arter av ...

TV
Linsodling utmanar

I linsodling är det trixigt både med ogräshantering och tröskning. När försök med baljväxter visades upp på Framtidsgården i Svalöv delade också lantbrukaren Frank Botermans, från Nya Värslätt utanför skånska Billinge, med sig av erfarenheter efter två säsonger med linser. Klicka här för att komma ...

Fler funktioner för Lemken fronttankar

Med enradskontroll och flytande gödsling under grödan. Lemkens SprayHub fronttank kan nu användas med SprayKit appliceringsenhet och en bakmonterad radrensare för bandsprutning under hackning. Kombinationen av båda redskapen kan bidra till att minska jordbrukarnas arbetsbelastning med upp till 60 procent. För den kommande säsongen har ...

TV
Lägeskontroll på Kärrfästegården

För en tid sedan var vi på besök på Kärrfästegården mitt under den torka som härjade på den sena vårkanten. Då stod Erik Jansson med dilemmat att sluta bevattna sin spannmål för att prioritera rotfrukterna. Regnet kom till sist om än något sent. Klicka här ...

Kina pressar på för nytt spannmålsavtal

Kina tar över stafettpinnen från Turkiet som förhandlare för ett nytt spannmålsavtal mellan Ryssland och Ukraina. Det stärker tesen om att de som hjälper till med dessa förhandlingar mer ser till eget behov än till fattiga länder i Afrika som lider nöd när Ukraina och ...